Banner
Banner

Vergroten weerbaarheid van openbaar bestuur

Hoe ga je om met gedrag dat de werking van het bestuur op een verkeerde manier wil beïnvloeden? Denk bijvoorbeeld aan omgaan met intimidatie of bedreiging (antidemocratische gedragingen) of over behoud van integriteit (betrouwbaarheid).

Omgaan met intimidatie en bedreiging

Als volksvertegenwoordiger of ambtenaar neem je verregaande besluiten waar niet iedereen altijd blij mee is. Inwoners spreken je aan op je keuzes en dat is prima. Maar soms is er geen goed gesprek, maar agressie. Soms openlijk, een andere keer anoniem of via sociale media. Er zijn mensen die over dreigende taal beweren dat ‘het erbij hoort’. Maar waar boosheid overgaat in bedreiging en agressie is de grens bereikt en actie gewenst. Daarnaast heeft bedreiging ook een ondermijnend effect op de democratie.

Maar wat moet je doen als je ermee te maken hebt? Wat gebeurt er met je als je bedreigd wordt? Welke impact heeft het op je omgeving? Kun je aangifte doen en hoe gaat dat dan? Wat is een agressie- en geweldsprotocol en wat heb je eraan? De Gelderland Academie organiseert bijeenkomsten waarin we antwoord geven op deze vragen. Natuurlijk is het daarbij mogelijk om ervaringen uit te wisselen.

Ondermijning

Het openbaar bestuur wordt in toenemende mate geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Een brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk en goede samenwerking tussen gemeenten, politie en andere ketenpartners is cruciaal.

In een onderzoek van Pro Facto gaf 24% van de burgemeesters aan bedreigd te zijn met een crimineel oogmerk. Er namen 32 Gelderse burgemeesters deel aan deze enquête, waarvan er maar liefst 10 bedreigd zijn. Hoewel criminele beïnvloeding in alle provincies voorkomt, is er van grootschalige beïnvloeding nog geen sprake. Wel zijn de vergunningverlening en handhaving kwetsbaar. Bestaande maatregelen kunnen effectiever worden ingezet.

Tijdens de bijeenkomsten van de Gelderland Academie maken we je bekend en bewust van de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit in Gelderland. En besteden we aandacht aan de risico’s en hoe je hiermee om kunt gaan. Mogelijke onderwerpen zijn vakantieparkenproblematiek, synthetische drugs, hennep, netwerkcorruptie en Outlaw Motorcycle Gangs. De sessies worden gezamenlijk ontwikkeld met onze partners op dit gebied, zoals RIEC en Bureau Drugszaken.

Banner

Freya van Os

Strategisch adviseur/Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.