Banner
Banner

De veranderende relatie tussen gemeente(raad) en inwoners

De wereld rondom de gemeenteraad verandert in rap tempo. De vraag wat wel en wat niet tot de verantwoordelijkheid van de lokale overheid behoort, wordt niet meer door iedereen hetzelfde beantwoord. En inwoners van jouw stad of dorp wachten lang niet altijd meer af welke besluiten ‘voor hen’ worden genomen, ze nemen steeds vaker zelf het initiatief.

Wat is de impact van die veranderende samenleving op het werk van het raadslid? Blijft het raadswerk ‘business as usual’: kaders stellen, de gemeenschap vertegenwoordigen en het College controleren? Of verschuiven de rollen van het raadslid onder invloed van alle ontwikkelingen?

De Gelderland Academie organiseert over deze vragen bijeenkomsten bij jou in de regio. Je leert hoe de samenwerking tussen lokale overheid en inwoners steeds meer vorm krijgt. Je hoort inspirerende voorbeelden van burgerinitiatieven, maakt kennis met boeiende experimenten van gemeentebesturen en ervaart de soms lastige dilemma’s die horen bij een periode waarin oude zekerheden niet steeds meer gelden.

Voor wie interessant?

Voor alle raadsleden in de betreffende regio, maar ook voor griffiers en griffiemedewerkers.

Banner

Lisette van Dam

Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.