Banner
Banner

De wereld om ons heen verandert en blijft in beweging. De Gelderland Academie helpt iedereen werkzaam in het openbaar bestuur om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze veranderingen. En dan is het fijn om inhoudelijk ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere Gelderse overheidsorganisaties.

Lerende netwerken

Leerkring Participatie regio Rivierenland
Participatie is een groot en veelomvattend begrip. Het is dan ook fijn om ervaringen te delen en op een interactieve manier samen te leren. In de regio Rivierenland is daarom een leerkring Participatie opgericht. De deelnemers komen elk kwartaal samen.

Geïnteresseerd?

Heb jij ook behoefte om met collega-ambtenaren uit buurgemeenten ervaringen te delen en samen te leren over jouw beleidsterrein in de vorm van een lerend netwerk? Neem dan gerust contact met ons op via info@gelderlandacademie.nl of 026 – 359 9018. Wij kijken graag met je naar de mogelijkheden.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.