Banner
Banner

De wereld om ons heen verandert en blijft in beweging. De Gelderland Academie helpt iedereen werkzaam in het openbaar bestuur om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze veranderingen. En dan is het fijn om inhoudelijk ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere Gelderse overheidsorganisaties.

Lerende netwerken

Leerkring Participatie regio Rivierenland
Participatie is een groot en veelomvattend begrip. Het is dan ook fijn om ervaringen te delen en op een interactieve manier samen te leren. In de regio Rivierenland is daarom een leerkring Participatie opgericht. De deelnemers komen elk kwartaal samen.

Samen Sterk
Samen met de Harderwijk Academie en de Zevenaar Academie organiseerde de Gelderland Academie ‘Samen Sterk!’. Netwerkbijeenkomsten speciaal voor HR-medewerkers die zich bezig houden met interne opleidingen. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te inspireren en ervaringen te delen.

Geïnteresseerd?

Heb jij ook behoefte om met collega-ambtenaren uit buurgemeenten ervaringen te delen en samen te leren over jouw beleidsterrein in de vorm van een lerend netwerk? Wij kijken graag met je naar de mogelijkheden.

Banner

Christel de Jong

Strategisch adviseur

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.