Banner
Banner

Samen voor een beter klimaat

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 roept alle overheden op hun beleid en handelen in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust te laten zijn. Maar hoe doe je dat?

Klimaatadaptatie staat weinig of niet op het netvlies van veel volksvertegenwoordigers. Soms is men wel bekend met het onderwerp, maar ontbreekt het handelingsperspectief. Om verder te komen, zijn inzicht in het vraagstuk en de urgentie én concrete handvatten voor een aanpak nodig.

Klimaatadaptatie vraagt een integrale aanpak, samen met veel andere partijen én inwoners. Het is slim om aan te sluiten bij onderwerpen zoals het vervangen van riolen, wijken van het gas af, nieuwbouw en transformatie of herstructurering van wijken. Maar het vraagt wat anders van bestuurders en raadsleden dan wanneer je een project helemaal zelf kunt formuleren en uitvoeren.

Tijdens een bijeenkomst behandelen we de volgende thema’s aan de hand van concrete casussen uit de regio:

  • De basis. Wat houdt klimaatadaptatie in? Wat is de urgentie en wat zijn kansen?
  • Leefbaarheid en participatie. Wat betekent klimaatadaptatie voor inwoners, maatschappelijk middenveld en ondernemers? Hoe krijg je hen aan boord? Hoe maak je beleid in interactie met de betrokken partijen?
  • Integrale aanpak. Klimaatadaptatie moet onderdeel worden van al het beleid en handelen (afspraak Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018). Hoe stuur je hierop als raad of wethouders?
Banner

Aimée Dekker

Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.