Banner
Banner

Raden aan het stuur

De afgelopen jaren worden steeds meer taken die te complex zijn voor een individuele gemeente ondergebracht in samenwerkingsverbanden, de zogenaamde gemeenschappelijke regelingen (GR). Taken en bevoegdheden worden overgedragen en de bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt gedeeld door soms wel meer dan tien gemeenten, met allemaal een eigen belang en verantwoordelijkheid.

Uit praktische overwegingen mengen de gemeenteraden zich niet direct met het reilen en zeilen van de GR. Ze sturen een afgevaardigde in de vorm van een wethouder die namens de raad afspraken maakt met het dagelijks bestuur van de GR. Hierdoor zijn er overleggen tussen aan de ene kant het dagelijks bestuur en aan de andere kant de verschillende afgevaardigden met een eigen opdracht van de raad. Dit kan in sommige gevallen zorgen voor lastige situaties, vooral als raadsleden het gevoel hebben dat er dingen besloten worden waar zij niet van op de hoogte waren of die zij zich anders hadden voorgesteld.

In het programma Grip op Samenwerking geven wij deelnemers handvatten om met deze lastige situaties om te gaan. Onderwerpen van gesprek zijn:

  • Welke invloed heb je als raadslid op een gemeenschappelijke regeling?
  • Hoe kun je er voor zorgen dat je goed op de hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen binnen de GR?
  • Wat kun je doen om de afstemming met andere raden te maximaliseren.

De inhoud van een dergelijke bijeenkomst wordt aangepast aan de specifieke uitdagingen in de gastregio.

Banner

Freya van Os

Strategisch adviseur/Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.