Banner
Banner

Alleen samen krijgen we corona onder controle

De maatregelen met betrekking tot COVID-19 (het coronavirus) hebben veel impact. Het is daarom fijn om te weten waar je informatie kunt vinden die aansluit bij jouw functie, taken en/of interesses. Hieronder vind je een overzicht.

VNG Gelderland/VNG

Op een speciale pagina informeert de VNG gemeenten met nieuwsberichten, veelgestelde vragen, praktijkvoorbeelden en relevante links.
Voor de onderlinge uitwisseling van ervaringen is er een ‘Coronaforum’ (inlog nodig) geopend voor iedereen die werkt bij een gemeente, veiligheidsregio of omgevingsdienst. Het forum biedt de gelegenheid om vragen te stellen aan collega’s van andere gemeenten en om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen.

Provincie Gelderland

Op de pagina Zorg voor elkaar op Sprekend Gelderland staat een verzameling initiatieven die staan in het teken van het voor elkaar zorgen. Denk aan tips om thuis te werken, fit te blijven, thuisonderwijs te geven of om anderen een hart onder de riem te steken.
Ook is er een speciale pagina met informatie over de maatregelen die de provincie Gelderland neemt en de ontwikkelingen in Gelderland.

Democratie in Actie

Wil je weten wat het Coronavirus betekent voor besluitvorming in jouw gemeente, provincie of waterschap? Hoe en in welke gevallen je het beste digitaal kunt overleggen? Meer informatie is te vinden op de site van Democratie in Actie.

Op zaterdag 23 januari 2021 wordt de avondklok ingevoerd. Wat zijn de gevolgen voor de besluitvorming bij gemeente, provincie of waterschap? Democratie in Actie heeft het op een rijtje gezet.

Ministerie van BZK

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Directie Democratie & Bestuur, Afdeling Inrichting Openbaar Bestuur van het Ministerie van BZK via info.openbaarbestuur@minbzk.nl.

Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Vanwege de GRIP 4 zijn de veiligheidsregio’s in the lead. Voor specifieke vragen over de burgemeestersrol kunt u contact opnemen via telefoon: 070 – 373 83 83 of e-mail: info@burgemeesters.nl.

Vereniging van Gemeentesecretarissen

Voor vragen zijn alle bestaande nummers en mailadressen bereikbaar en beschikbaar. Contactgegevens zijn te vinden op www.gemeentesecretaris.nl/contact.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

De vereniging heeft een speciale themapagina voor berichten over de gevolgen voor het coronavirus voor raadsleden en raadsvergaderingen. De vereniging is voor vragen en informatie bereikbaar via info@raadsleden.nl.

Vereniging van Griffiers

De Vereniging van Griffiers is voor vragen bereikbaar via info@griffiers.nl. Op hun website en in hun nieuwsbrief plaatsen zij met regelmaat berichten specifiek voor griffiers.

Wethoudersvereniging

De vereniging heeft een speciale pagina met updates specifiek voor wethouders.
De Wethoudersvereniging is voor vragen en informatie bereikbaar via info@wethoudersvereniging.nl.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.