Banner
Banner

De wereld om ons heen verandert en blijft in beweging. De Gelderland Academie helpt iedereen werkzaam in het openbaar bestuur om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze veranderingen. En dan is het fijn om op functie ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere Gelderse overheidsorganisaties.

Collegiale ontmoeting

Dag van de Gelderse griffier
Griffier is soms een eenzaam beroep. Je bent de enige met deze functie in jouw gemeente. Eens per jaar komen de Gelderse griffiers daarom bij elkaar voor een goed gesprek en om op Gelders niveau collega’s te ontmoeten en hun ervaringen uit te wisselen.

Samen Sterk
Samen met de Harderwijk Academie en de Zevenaar Academie organiseerde de Gelderland Academie ‘Samen Sterk!’. Netwerkbijeenkomsten speciaal voor HR-medewerkers die zich bezig houden met interne opleidingen. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, te inspireren en ervaringen te delen.

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd in een vergelijkbare bijeenkomst met jouw collega’s? Of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@gelderlandacademie.nl of 026 – 359 9018.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.