Banner
Banner

De wereld om ons heen verandert en blijft in beweging. De Gelderland Academie helpt iedereen werkzaam in het openbaar bestuur om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze veranderingen. En dan is het fijn om op functie ervaringen uit te wisselen met collega’s van andere Gelderse overheidsorganisaties.

Collegiale ontmoeting

Dag van de Gelderse griffiers
Griffier is soms een eenzaam beroep. Je bent de enige met deze functie in jouw gemeente. Eens per jaar komen de Gelderse griffiers daarom bij elkaar voor een goed gesprek en om op Gelders niveau collega’s te ontmoeten en hun ervaringen uit te wisselen.

Gelderse Bestuurdersdag
Tijdens de Bestuurdersdag geeft de Gelderland Academie aandacht aan de grote uitdagingen waarvoor bestuurders in Gelderland staan. Een dag is speciaal voor Gelderse burgemeesters, wethouders, de Commissaris van de Koning, gedeputeerden, dijkgraven en heemraden van waterschappen in Gelderland en secretarissen van gemeenten, regio’s, provincie en de waterschappen.

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd in een vergelijkbare bijeenkomst met jouw collega’s? Of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@gelderlandacademie.nl of 026 – 359 9018.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.