Privacy statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Gelderland Academie verwerkt jouw persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij van je verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Organisatie
  • E-mailadres
  • Functie

Waarom worden deze gegevens verzameld
De Gelderland Academie verwerkt jouw gegevens om de door jou gestelde vragen te kunnen beantwoorden, maar ook om later contact met je op te kunnen nemen als ontwikkelingen over het betreffende onderwerp daartoe aanleiding geven. Daarnaast verzamelt de Gelderland Academie jouw gegevens om je te kunnen informeren over een bijeenkomst waarvoor je jou hebt ingeschreven. Tevens verwerkt de Gelderland Academie jouw gegevens om je te benaderen als dit vanuit het oogpunt van de Gelderland Academie dienstverlening nodig of wenselijk is.

Wanneer je jezelf hebt aangemeld voor de nieuwsbrieven van de Gelderland Academie verleen je toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens. We gebruiken deze uitsluitend om de nieuwsbrieven te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kan afmelden en jouw toestemming kunt intrekken.

De Gelderland Academie beschikt over diverse netwerklijsten en uitnodigingenlijsten met persoonsgegevens. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om je uit te nodigen voor bijeenkomsten en enquêtes te versturen. De komende tijd zullen we bij verzending van deze uitnodigingen en enquêtes je expliciet vragen of je deze informatie wilt blijven ontvangen. Afmelden kan altijd door het sturen van een reply met het verzoek om jouw gegevens van de betreffende lijst te verwijderen.

Beveiliging
De Gelderland Academie neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je desondanks vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met het secretariaat via gelderlandacademie@gelderland.nl.

Bewaartermijn
De Gelderland Academie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld te realiseren.

Delen met anderen
De Gelderland Academie deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast verstrekt De Gelderland Academie jouw persoonsgegevens aan derden in verband met de dienstverlening. Dit doen wij alleen met jouw toestemming.

Cookies
De Gelderland Academie gebruikt uitsluitend technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gelderlandacademie@gelderland.nl of kun je contact opnemen met het telefoonnummer 026-359 8553. Ter verificatie dat het verzoek van je afkomstig is, zullen we contact met je opnemen via de telefoon. De Gelderland Academie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Daarnaast heb je het recht om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gelderland Academie