Zoekresultaten voor:

Banner
Terugblik Banner

Hoe krijg en houd je als gemeenteraad grip op gemeenschappelijke regelingen? Op 19 november organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de initiatiefgroep Kracht van de Raden een online debatbijeenkomst hierover. Er was een duidelijke boodschap vanuit de inleiders: “Bouw aan de contouren van een regionaal Rivierenland.”

Hoogleraren Douwe Jan Elzinga, Marcel Boogers en Klaartje Peters gingen onder leiding van Bahreddine Belhaj (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden) in debat met panelleden van de gemeenteraden uit de regio Rivierland. Er waren drie punten die zij bespraken:
• Als gemeenteraden regionaal gaan afstemmen, wat gebeurt er dan met de positie van het college?
• Hoe zit het nou met die vierde bestuurslaag?
• Wie is verantwoordelijk voor de taken in de regio?

De digitale bijeenkomst van de raadskring leverde een prachtig debat op. Het was een interactieve, goede bijeenkomst met veel reacties vanuit de raadsleden. Positief met veel energie. Er was ook een duidelijke boodschap vanuit de inleiders: “Bouw aan de contouren van een regionaal Rivierenland”. De vragen die vooraf en tijdens de webinar gesteld zijn, worden gebundeld en sturen we op een later tijdstip na aan de gemeenteraden.

Inhoudelijke introductie

De avond opende met een korte inhoudelijke introductie door prof. dr. Douwe Jan Elzinga (hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen), prof. dr. Marcel Boogers (bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente) en prof. dr. Klaartje Peters (bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Maastricht University). Ieder sprak vanuit zijn of haar eigen expertise.

Douwe Jan Elzinga: “Een raad moet lef tonen en initiatief pakken. Schuw niet om wethouders, burgemeesters en colleges ter verantwoording te roepen. Alles wat niet verboden is, mag. Richt een regioraad op voor meer grip op de regio. Maak een reglement van orde en burgemeesters en wethouders weten dat ze altijd de regioraad achter zich moeten hebben.”

Marcel Boogers: ”Het zwaartepunt van lokaal bestuur is de laatste 15 jaar verschoven naar de regio, zoals afvalverwerking, jeugdzorg, volksgezondheid, brandweer, economie. Terwijl de gemeenteraad slechts indirecte zeggenschap en invloed heeft. Een regioraad maakt het mogelijk dat raadsleden directer invloed hebben op bereikbare of goedkope zorg, op windmolens of zonnepanelen in de regio en voorkomt dat raadsleden moeten tekenen bij het kruisje. Kijk met een regionale blik. Doe beeld- en oordeelsvorming in de regioraad en de besluitvorming in de aangesloten gemeenteraden.”

Klaartje Peters: ”De vierde bestuurslaag is er al lang. Wacht niet op de rijksoverheid. Ga aan de slag. Zienswijzen indienen als gemeenteraad is geen echt kaders stellen en ook geen echt controleren. Als raden niets doen om zelf meer directe greep en controle op regionale taken te pakken, hollen we onze democratie uit.”

Terugblik en documenten

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Banner
Banner
Lerende netwerkenVoor: Bestuurders
Icon20 november 202015.00 - 17.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 20 november 2020 plaatsgevonden.

Netwerkborrel Gelderse secretarissen

Op vrijdag 20 november vindt de jaarlijkse secretarissenontmoeting plaats. Deze ontmoeting biedt de Gelderse secretarissen/algemeen directeuren de gelegenheid om dit bewogen jaar te evalueren en samen te kijken naar hetgeen het nieuwe jaar hen brengt.

Dit is een besloten bijeenkomst. De genodigden hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan

Vragen over deze werkconferentie?

Banner
Banner
Grip op samenwerkingVoor: Bestuurders, Burgemeesters, Raadsleden
Icon19 november 202019.30 - 21.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 19 november 2020 plaatsgevonden.

Initiatief Raadskring Regio Rivierenland

Als raden regionaal gaan afstemmen wat gebeurt er dan met de positie van het college? Hoe zit het nou met de vierde bestuurslaag? En wie is er verantwoordelijk voor de taken in de regio? Vragen die tijdens de derde online bijeenkomst van de initiatief Raadskring aan bod komen.

In debat

Op donderdag 19 november organiseert de Gelderland Academie in samenwerking met de initiatiefgroep Kracht van de Raden van 19.30 tot 21.00 uur een online bijeenkomst hierover. Het doel is een open debat met externe deskundigen over samenwerking tussen raden en de ontwikkelingen in deze regio. Heb je vragen? Dit is jouw kans.

Programma

De avond wordt geopend met een korte inhoudelijke introductie door drie hoogleraren (Klaartje Peters, Marcel Boogers en Douwe Jan Elzinga) afgesloten met een prikkelende stelling. Daarna gaan zij met elkaar en een afvaardiging van de raden in Rivierland in debat onder leiding van Bahreddine Belhaj (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden).

Sprekers19nov2020

Van links naar rechts: prof. dr. Klaartje Peters (bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Maastricht University), prof. dr. Marcel Boogers (bijzonder hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente), prof. mr. dr. Douwe Jan Elzinga (hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen) en Bahreddine Belhaj (voorzitter NVR/raadslid in Lelystad).

Geef jouw input!

Wat zijn vragen die leven in jouw raad over dit onderwerp? Dit is je kans! Drie experts geven vanuit hun eigen expertise antwoord op jouw vragen.
Stuur jouw vragen vóór 17 november naar freyavanos@vnggelderland.nl of op de avond zelf via Mentimeter.

Eén woordvoerder per raad

Vanwege de huidige situatie vindt het debat digitaal plaats. Helaas kunnen we hierdoor niet met alle 176 raadsleden van Rivierenland het debat voeren. Om toch het debat te kunnen voeren, is er voor gekozen om een woordvoerder per raad deel te laten nemen. Deze fungeert dan als woordvoerder of doorgeefluik van de vragen die leven in de betreffende raad, maar spreekt niet namens de raad. Op de avond zelf kan je zelf ook je mening laten horen. Ook kan je vooraf alvast jouw vragen insturen.

Deze bijeenkomst is voor raadsleden, collegeleden, gr-directeuren, gemeentesecretarissen en griffiers van de regio Rivierenland.

Dit haal je uit deze dag

  • Tips om de samenwerking tussen raden en regionale ontwikkelingen te verbeteren.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?

Banner
Algemeen Banner

Veel gemeenteraden willen op regionaal niveau meer afstemming om grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Ook de Raad van State adviseert dit in hun advies over de aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het gevoel van onvoldoende grip op de GR is voor de gemeenteraden in Rivierenland aanleiding geweest om in 2019 een drietal moties aan te nemen.

Synchroniseren agenda’s

Deze motie roept de griffiers op om de vergaderschema’s met elkaar af te stemmen. Meer afstemming betekent ook meer mogelijkheden om de grip op de gemeenschappelijke regelingen te versterken. Een eerste stap is gezet door in de vergaderschema’s 2021 vaste momenten op te nemen, waarop bijeenkomsten van verbonden partijen kunnen plaatsvinden en duidelijke afspraken te maken over de termijnen voor de aanlevering van begrotingen en jaarrekeningen en de zienswijzen hierop.

Naar de motie ‘Grip op samenwerkingsverbanden – Synchroniseren agenda’s’

Transparantie van gemeenschappelijke regelingen

Deze motie roept de vertegenwoordigers in de besturen van de gemeenschappelijke regelingen op om te zorgen voor digitale toegankelijkheid van de vergaderingen en te zorgen voor een juiste en tijdige terugkoppeling van de besluiten. Transparantie van het openbaar bestuur is in onze huidige samenleving een must. Ook hier zijn de eerste stappen gezet.

Naar de motie ‘Transparantie gemeenschappelijke regelingen’ 

Informatievoorziening vanuit de colleges

Via deze motie zijn de colleges opgeroepen om via een uniform informatieprotocol duidelijke informatieafspraken te maken. Het doel was de raad goed en tijdig te informeren. Er wordt regionaal overleg gevoerd over de invoering van een uniform informatieprotocol. De uitkomsten hiervan verwacht de regio eind 2020/begin 2021.

Naar de motie ‘Grip op samenwerkingsverbanden – Informatievoorziening vanuit college’

Initiatief Raadskring regio Rivierenland

Er is ook een vierde motie ‘Grip op samenwerkingsverbanden – Initiatief Raadskring regio Rivierenland‘ aan de orde geweest. Het doel van deze motie is om de raden als hoofd van de gemeenten meer in stelling te brengen door met elkaar aan de voorkant de verbinding te zoeken en een platform te bieden om ideeën en opvattingen te kunnen uitwisselen. Deze motie is niet door alle gemeenteraden aangenomen, maar de initiatiefgroep is wel van start gegaan. Door de perikelen rond COVID-19 is de start van de pilot vertraagd.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Banner
Banner
KlimaatadaptatieVoor: Ambtenaren, Bestuurders, Raadsleden
Icon16 november 202019.00 - 21.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 16 november 2020 plaatsgevonden.

Online workshop ‘Slim elektriciteitsnetwerk’ regio Rivierenland

In samenwerking met RES FruitDelta Rivierenland en Liander organiseren wij op maandag 16 november 2020 van 19.00 tot 21.00 uur een online bijeenkomst over de energietransitie en systeemefficiëntie. Hoofdspreker is Lennart Lalieu, expert systeemefficiëntie bij het Nationaal Programma RES.

Voor wie?

De bijeenkomst is speciaal voor raadsleden, bestuursleden, collegeleden en beleidsmedewerkers uit de regio Rivierenland die meer willen weten over netcapaciteit en de vraagstukken die daarbij komen kijken. In deze workshop gaan we dieper in op één van de thema’s die te maken hebben met de energietransitie, namelijk netimpact.

Systeemefficiëntie

We gaan in deze bijeenkomst dieper in op systeemefficiëntie. De bijeenkomst bestaat uit twee presentaties en een workshop waarin je systeemefficiëntie zelf kan ontdekken met een interactieve opdracht. Hiervoor is geen voorkennis nodig.

Dit haal je uit deze dag

  • Hoe leggen we een slim elektriciteitsnetwerk aan?
  • Waarom vraag en aanbod te combineren?
  • Wat voor technologieën zijn er?
  • Hoe neem je netinfrastructuur mee in het RES-proces?
  • Wat zijn de implicaties van de keuzes voor een gebied?

Programma

18.45 uurDigitale inloop en technische ondersteuning

19.00 uurWelkom en inleiding

19.10 uurPresentatie elektriciteitdoor Lennart Lalieu

19.30 uurPresentatie netefficiëntiedoor Lennart Lalieu

19.50 uurSerious gameVoor deze opdracht werk je in groepen.

20.20 uurTerugkoppeling uit de groepen

20.35 uurReflectie en overige vragen

21.00 uurEinde

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Erica

Vragen over deze werkconferentie?

Banner
Terugblik Banner

Op vrijdag 2 november keken iets meer dan 90 Gelderse bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen naar de online Gelderse Bestuurdersdag, georganiseerd door de Gelderland Academie. Momenteel bepaalt COVID-19 grotendeels ons werkende en persoonlijke leven, ook dat van bestuurders. Tijdens de Gelderse Bestuurdersdag blikten we daarom terug op de afgelopen veelbewogen periode, maar keken we ook naar de toekomst.

Inspiratie en energie

De Gelderse Bestuurdersdag is een dag van ontmoeten en kennis delen. Helaas kon dat vanwege de COVID-19-maatregelen dit keer niet fysiek. Juist in deze tijd in het belangrijk om samen te komen en de verbinding met elkaar te zoeken, dus was er een online alternatief. Tijdens de Gelderse Bestuurdersdag was er ruimte voor vragen en interactie met de kijkers thuis. Met nieuwe inspiratie en energie kunnen de bestuurders weer verder aan de slag met hun werkzaamheden.

Terugkijken

In de plenaire talkshow ging dagvoorzitter Roos Moggré in gesprek met Commissaris van de Koning John Berends, de locoburgemeester van Heerde Wolbert Meijer en directeur van GGD Gelderland Zuid Moniek Pieters over het afgelopen jaar. Hoe hebben zij deze tijd ervaren? Daarna besprak Roos met Marcel Boogers zijn onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het werk van bestuurders. Ook Jeroen van Gool (Wethoudersvereniging) en voorzitter van VNG Gelderland René Verhulst vertelden hun ervaringen. Na het plenaire deel konden de deelnemers een keuze maken uit één van de volgende inspiratiesessies: Burgergeluk, Diversiteit in het openbaar bestuur in crisistijd en Leiderschap in crisistijd. De gastsprekers gaven tips en handvatten aan de deelnemers hoe om te gaan met de moeilijkheden in deze tijd en wisselden ervaringen uit met elkaar.

Kijk hier de plenaire talkshow terug

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Banner
Banner
Lerende netwerkenVoor: Bestuurders
Icon2 november 202016.00 - 18.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 2 november 2020 plaatsgevonden.

Gelderse Bestuurdersdag 2020

Op maandag 2 november vindt de tweede Gelderse Bestuurdersdag plaats. Tijdens deze Bestuurdersdag geeft de Gelderland Academie aandacht aan de grote uitdagingen waarvoor bestuurders in Gelderland staan. Dit jaar is het thema ‘COVID-19’.

Vanwege de aanvullende COVID-19-maatregelen is het niet meer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De Bestuurdersdag is daarom volledig online te volgen via een livestream.

Voor wie? Gelderse burgemeesters, wethouders, de Commissaris van de Koning, gedeputeerden, dijkgraven en heemraden van waterschappen in Gelderland, secretarissen van gemeenten, regio’s, provincie en de waterschappen.
Waarom? Momenteel bepaalt COVID-19 grotendeels ons werkende en persoonlijke leven. Samen met u blikken we terug op de afgelopen veelbewogen periode, maar kijken we ook naar de toekomst.

Dit haal je uit deze dag

  • Voor welke uitdagingen stonden bestuurders in 2020?

Programma

16.00 uurOnline inloop

16.15 uurStart programma met plenaire talkshow o.l.v. dagvoorzitter Roos MoggréDagvoorzitter Roos Moggré gaat in gesprek met Commissaris van de Koning John Berends, de (loco)burgemeester van Heerde, voorzitter van VNG Gelderland René Verhulst en directeur van GGD Gelderland Zuid Moniek Pieters over het afgelopen jaar. Hoe hebben zij deze tijd ervaren? Daarna bespreekt Roos met Marcel Boogers zijn onderzoek naar de invloed van COVID-19 op het werk van bestuurders. Jeroen van Gool (Wethoudersvereniging) zal specifiek ingaan op de rol van bestuurders.

17.10 uurPauzeKorte pauze met overstap naar Microsoft Teams.

17.15 uurInspiratiesessiesU kunt kiezen uit drie sessies.

Julia Wouters is auteur van de ‘Zijkant van de Macht, waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten’. Ze trekt in deze interactieve workshop de lessen uit de coronacrisis voor het openbaar bestuur. De landen die het goed doen, hebben een ding gemeen: een vrouw aan het stuur. Wat kunnen vrouwen én mannen leren van de manier waarop stereotype feminiene eigenschappen worden ingezeten en wat zegt dit over modern leiderschap? En hoe kunt ook u daar uw voordeel mee doen?

Wat gebeurt er als de wereld zich ineens tegen u keert, zoals nu met de coronacrisis? Kunt u onderhandelen met pers, toezichthouders en overheid op het moment dat u uzelf de hoek in geschilderd hebt, terwijl u zelf denkt dat zij u de hoek in geschilderd hebben? Wat zijn ‘good governance principles’ in tijden van crisis? En hoe gaat dat dan in zijn werk? Marjolijn is de grondlegger van het concept crisis readiness. Het voorkomen en voorbereiden van de crisis is immers van even groot belang als het managen van de crisis zelf. Klaar zijn als het gebeurt, maakt het verschil tussen winnen en verliezen.

In opdracht van provincie Gelderland onderzoeken Happiness Lab en Kieskompas de sociale impact van COVID-19 op de inwoners van Gelderland. Wat zijn de gevolgen van de ziekte en de maatregelen op het welbevinden van de Gelderse bevolking? In hoeverre hebben zij hun gedrag aangepast en denken zij dit te blijven doen in de toekomst? Tijdens de inspiratiesessie ‘Burgergeluk’ vertellen hoogleraren Ap Dijksterhuis en André Krouwel uitgebreid over de monitor Welbevinden en de meest recente cijfers van de maand oktober. Hoe kunt u als bestuurder deze cijfers doorvertalen naar uw werk?

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Christel

Vragen over deze werkconferentie?

Banner
Terugblik Banner

Het openbaar bestuur wordt steeds vaker geconfronteerd met ondermijnende criminaliteit. Een brede maatschappelijke aanpak is noodzakelijk en goede samenwerking tussen gemeenten, politie en andere ketenpartners is cruciaal. In het online symposium ‘Ondermijning en communicatie’ gingen we in op de aanpak van ondermijning en de grote rol die communicatie hierin speelt.

Strijd tegen ondermijning

Op 8 oktober organiseerden we samen met RIEC Oost-Nederland een online symposium over ondermijning, speciaal voor communicatieadviseurs van de gemeenten en de provincies in Gelderland en Overijssel. Dagvoorzitter Leonie Willemsen ging in gesprek met burgemeester Marcouch (gemeente Arnhem) en Marjolein Meijners (RIEC Oost-Nederland). Ze bespraken de rol en het belang van communicatie bij de aanpak van ondermijning. Tijdens het symposium benadrukte burgemeester Marcouch de belangrijke rol van de (gemeentelijke) communicatieadviseur in de strijd tegen ondermijning: “Communicatie is de hoeksteen van de aanpak van ondermijning”. Kijk het plenaire deel nu terug.

Break-outsessies

Interne bewustwording
Op basis van het plenaire voorgesprek stonden Marjolein Meijners en Andrea Jansen (RIEC Oost-Nederland) in deze workshop stil bij verschillende onderdelen die bij het opstarten van interne bewustwording aan de orde komen. Allereerst is het van belang dat communicatieadviseurs zich realiseren dat alle gemeentelijke afdelingen op een bepaalde manier een rol hebben bij de aanpak van ondermijning. Voor deze verschillende afdelingen is het daarom prettig dat er sprake is van 1 centraal punt waar zij met vragen, signalen en meldingen terecht kunnen. Het dringende advies is dan ook hier iets voor te organiseren door bijvoorbeeld een meldpunt op intranet, het aanmaken van een mailadres of de aansluiting bij Meld een Vermoeden. Op deze manier ontstaat er voor alle ambtenaren één duidelijke lijn als het gaat om de aanpak van ondermijning.
Door de betrokkenheid van de gehele gemeentelijke organisatie is het ook van belang iets te organiseren waardoor het blijft leven. De aanpak van ondermijning en de rol van de gemeente hierbij moet als vast gegeven ingebed worden in de organisatie. Dit kan door er bijvoorbeeld aandacht aan te besteden in de inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers, het structureel te agenderen op de afdelingsoverleggen of een aparte pagina op de intranetsite.
Daarnaast is het geven van voorbeelden altijd een mooi instrument om collega’s bewust te maken. Zoals bleek tijdens de workshop gaat het onderwerp daardoor meer leven. Voor de coronaperiode is gestart met de inrichting van communicatiewerkgroepen op districtelijk niveau. Deze groepen gebruiken we om ervaringen uit te wisselen en een communicatienetwerk op te bouwen in de regio. Zodra de situatie dit weer toelaat, wordt hier een vervolg aan gegeven.

Integrale controles bedrijventerreinen
Robert-Jan Bax (woordvoerder burgemeester Marcouch) en Simone Rosenboom (projectleider Ondermijning Arnhem) geven aan de hand van bedrijventerrein ’t Broek een inkijkje in de rol van communicatie bij een integrale controle van bedrijventerreinen. Zij bespraken met de deelnemers de belangrijkste lessen en struikelblokken.
Het Arnhemse interventieteam bestaat uit de gemeente, de politie, het RIEC en het Openbaar Ministerie. Per actie wordt bekeken welke andere partijen betrokken moeten worden. Communicatie was en is belangrijk geweest in het ontstaan en onderhouden van de samenwerking, maar ook in het agenderen van het onderwerp.
Het interventieteam wil stevigheid uitstralen en laat zien dat zij criminaliteit niet tolereert. Dit komt telkens terug in de communicatie over acties van het team.
De belangrijke tip van Robert-Jan en Simone was om je inspanning zichtbaar te maken. Toon niet alleen de successen, maar alle activiteiten. Aan bewoners én ook in de media. Zo laat je zien dat er iets gebeurd en dat je het gevoel van anderen herkent en erkent.

Integrale controles vakantieparken
Martine Poels (communicatieadviseur Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland) deelde met de aanwezigen haar ervaringen met het ontruimen van een verpauperde camping in Brabant.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.