Zoekresultaten voor:

Banner
Terugblik Banner

Samen met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zonden we maandag 14 december een webinar uit over de consequenties van de invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. De webinar werd georganiseerd voor raadsleden en colleges van de vijftien gemeenten die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vormen.

Uitdagingen en consequenties

Voorzitter van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Ahmed Marcouch keek terug op de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten die door hem in afstemming met de overige burgemeesters in het afgelopen half jaar zijn genomen. Anton Slofstra, directeur Veiligheidsregio, gaf een toelichting op de bovenlokale samenwerking bij crises en rampen. Directeur Publieke Gezondheidszorg Henk Bril schetste de uitdagingen waarvoor de GGD Gelderland-Midden de komende tijd komt te staan. Coördinerend gemeentesecretaris Peter Breukers vertelde over de consequenties van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor gemeenten en welke mogelijkheden dit gemeenteraadsleden biedt om sturing en controle op het lokale COVID-19-beleid uit te oefenen.

De Tijdelijke Wet

De Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 wordt ook wel coronawet of Spoedwet genoemd. Het is de opvolger van de noodverordeningen zoals die in de eerste helft van de COVID-19-crisis op basis van een aanwijzing van de minister door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland zijn vastgesteld. Door de inwerkingtreding van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 per 1 december komt een eind aan een periode waarin door middel van noodverordeningen maatregelen werden afgekondigd om de COVID-19-crisis te bestrijden. Door de lange duur van deze crisis is het niet langer wenselijk dat zowel de Tweede Kamer als de gemeenteraden weinig tot geen invloed en controle kunnen uitoefenen op het te voeren beleid. Deze democratische controle wordt nu ondervangen door de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. De Tijdelijke Wet geldt in eerste instantie voor drie maanden en kan daarna met drie maanden verlengd worden.

Deze webinar was de eerste in een reeks van webinars die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de komende maanden voor raadsleden organiseert.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Banner
Terugblik Banner

In de reeks ‘Raad voor 2022‘ organiseerden we samen met het Kennispunt voor Lokale Politieke Partijen de online training ‘Selecteren zonder vooroordelen in de politiek’. Deze training is ontwikkeld voor werkgevers door het College voor de Rechten van de Mens. Vanwege het thema ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’ is hij aangepast, zodat het ook interessant is voor politieke partijen.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn veel politieke partijen bezig met het samenstellen van de lijst. Diversiteit wordt hierbij vaak genoemd. Maar waarom is dit eigenlijk belangrijk? Het is al moeilijk genoeg om kandidaten voor op de lijst te vinden, laat staan als je ook nog rekening moet houden met diversiteit. Moeten we niet gaan voor kwaliteit in plaats van diversiteit? Tijdens de training op 12 december ging Elsa van de Loo (advocaat en trainer bij het College voor de Rechten van de Mens) op deze vragen in.

Waarom is diversiteit zo belangrijk in de politiek?

De meest genoemde reden voor meer diversiteit is dat er een afspiegeling van de bevolking in de raad zit. Dat men zich vertegenwoordigd voelt en herkent in een politicus. Dat is zeker belangrijk, maar niet de enige reden om te focussen op diversiteit. Beleid en besluitvorming worden namelijk kwalitatief beter als een onderwerp van meerdere kanten of perspectieven wordt bekeken. Ook komen andere onderwerpen op de agenda als er een bredere basis aanwezig is in een partij/gemeenteraad. Diversiteit staat niet haaks op kwaliteit. Meer diversiteit kan juist zorgen voor kwalitatief beter bestuur.

De selectieprocedure beter inrichten

Tijdens de training werd aan de hand van voorbeelden duidelijk dat we niet zo objectief zijn als we denken. Er zijn allerlei mechanismes (o.a. in ons brein) die bepalen dat wat we zien soms anders is dan we denken. Elsa besteedde aandacht aan de verschillende (onbewuste) vooroordelen en beperkende mechanismes die een rol spelen in ons dagelijks leven en de politiek.
Tijdens de break-outsessie gingen de deelnemers kort in groepjes uiteen om een casus te bespreken. Daarna kregen ze tips en voorbeelden mee over hoe je de selectieprocedure beter kan inrichten om zoveel mogelijk beperkende mechanismes/onbewuste vooroordelen in te perken en diversiteit te stimuleren.

Heb jij met je partij behoefte aan een training ‘Selecteren zonder vooroordelen in de politiek’? Neem dan contact op met het College voor de Rechten van de Mens via training@mensenrechten.nl.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Banner
Banner
KlimaatadaptatieVoor: Ambtenaren
Icon15 december 202011.00 - 13.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 15 december 2020 plaatsgevonden.

Online kennissessie 'Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen'

Wil jij met andere Gelderse gemeenten kennis uitwisselen over het vergroenen van stedelijk gebied en natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen (NIKA-bouwen)? De Gelderland Academie organiseert samen met de provincie Gelderland een kennissessie om ervaringen en uitdagingen op dit thema uit te wisselen. Deze (online) kennissessie is gericht op de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede en Nijmegen en vindt plaats op dinsdag 15 december van 11.00 tot 13.00 uur.

Tijdens de sessie vertelt de gemeente Ede over haar puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. Daarnaast geeft de gemeente Nijmegen uitleg over haar toolbox Natuurinclusief bouwen. Vervolgens gaan we in gesprek over de problemen en kansen rondom het thema. Tegen welke belemmeringen lopen we aan? Welke inspirerende voorbeelden zien we al? Welke stappen kunnen we zetten? En waar kunnen we onze krachten bundelen?

Achtergrond

Met een groen Gelderland willen we de biodiversiteit vergroten en problemen als hittestress, wateroverlast en droogte beperken. Juíst in bebouwd gebied, omdat daar nog zoveel winst te behalen is. Dit bereiken we door natuurinclusief en klimaatadaptief te (ver)bouwen en wijken te vergroenen. De uitwerking hiervan ligt bij gemeenten, maar de provincie Gelderland wil hier graag bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door kennis compact aan te bieden zoals met de eerder uitgebrachte brochures voor het vergroenen van woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra. Of door financiële ondersteuning, zoals met de onlangs gelanceerde Challenge voor Groene Icoonprojecten in Stad en Dorp gericht op de vergroening van stedelijk gebied.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Erica

Vragen over deze werkconferentie?

Banner
Banner
COVID-19Voor: Bestuurders, Griffiers, Raadsleden
Icon14 december 202020.00 - 21.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 14 december 2020 plaatsgevonden.

Webinar ‘COVID-19’ regio Gelderland-Midden

Op 1 december is de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 in werking getreden. De Gelderland Academie organiseert samen met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) op maandag 14 december van 20.00 tot 21.00 uur een webinar over COVID-19 en deze wet.

Programma

In de webinar blikt Ahmed Marcouch (burgemeester van Arnhem en voorzitter van de VGGM) terug op de samenwerking m.b.t. de aanpak van COVID-19 in de afgelopen maanden, belangrijke gebeurtenissen en genomen besluiten. Daarnaast besteden we aandacht aan de ervaringen van de veiligheidsregio en de uitdagingen voor de GGD in deze tijd. De consequenties van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor gemeenten en gemeenteraadsleden komen uiteraard ook aan de orde. Wat kan je als raadslid en hoe pak je dat aan?

Tijdens de uitzending is er ruimte voor vragen, maar je kan ook vooraf vragen insturen via webinar@vggm.nl.

Meer informatie

Door VNG zijn twee (dezelfde) webinars voor raadsleden gegeven waarbij inhoudelijk op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is ingegaan. De webinars zijn hier terug te kijken.

Deze webinar is de eerste in een reeks van webinars die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) de komende maanden voor (met name) raadsleden organiseert.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?

Banner
Banner
Grip op samenwerkingVoor: Raadsleden
Icon14 december 202019.00 - 22.30 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 14 december 2020 plaatsgevonden.

Digitale bijeenkomst ‘Raden en Kadernota’s’ regio Gelderland-Zuid

Op maandagavond 14 december organiseert de Gelderland Academie i.s.m. de griffierskring Gelderland-Zuid de digitale bijeenkomst ‘Raden en Kadernota’s’. Een informatieve avond waarin een aantal gemeenschappelijke regelingen in deelsessies hun kaderbrief toelichten en er ruimte is voor vragen. Je kunt zelf kiezen welke sessie(s) je volgt. De eerste deelsessie start om 19.00 uur.

Programma

Tijdschema-14dec20

Achtergrond

Vanaf december worden vanuit diverse gemeenschappelijke regelingen weer de kaderbrieven of kadernota’s verwacht. Hierin schetst een gemeenschappelijke regeling de inhoudelijke koers en geeft aan welke middelen men daarvoor denkt nodig te hebben.
Voor gemeenteraden is de kadernota een belangrijk moment om sturing te kunnen uitoefenen op de richting en de kosten van de gemeenschappelijke regelingen. De raden kunnen over de kadernota’s immers hun zienswijzen vaststellen. Tijdens de bijeenkomst op 14 december lichten vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappelijke regelingen uit Gelderland-Zuid hun kaderbrief toe en kan jij als raadslid vragen stellen die meteen beantwoord worden. Zo ben je in staat om goed geïnformeerd een zienswijze vast te stellen of te reageren op de door het college voorgestelde zienswijzen. Vragen die niet op de avond zelf beantwoord kunnen worden, krijgen een schriftelijke reactie.

 

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?

Banner
Banner
Raad voor 2022Voor: Bestuurders, Raadsleden
Icon12 december 202010.00 - 12.00 uur
IconOnline bijeenkomst
Deze bijeenkomst heeft op 12 december 2020 plaatsgevonden.

Online training ‘Selecteren zonder vooroordelen’

Hoe werf en selecteer je (raads)leden voor je partij zonder onbewuste vooroordelen of stereotypes? Dat leer je tijdens de online training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ van het College van de Rechten van de Mens. In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken is deze training geschikt gemaakt voor selectiecommissies van landelijke en lokale politieke partijen.

Trainster Elsa van de Loo gaat op interactieve wijze met jou en de andere deelnemers aan de slag om je bewust te maken van het belang van inclusie en diversiteit in de politiek. Uiteraard krijg je ook concrete handvatten die je bij de werving en selectie voor je eigen partij kunt toepassen.

Wil je een indruk van deze bijeenkomst? Lees het verslag van GroenLinks Utrecht.

De online training vindt plaats op 12 december van 10.00 tot 12.00 uur. Enkele dagen voor de training ontvang je van ons per mail de deelnamelink.

Dit haal je uit deze dag

  • Het belang van inclusie en diversiteit in de politiek.
  • Concrete handvatten om toe te passen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Vragen?
Image
Stel je vraag aan Freya

Vragen over deze werkconferentie?

Banner
Algemeen Banner

Op 1 december trad de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Met welke veranderingen krijg je hierdoor als gemeente te maken? Als raadslid of bestuurder merk je de gevolgen van deze wet in de totstandkoming van maatregelen, de verantwoordelijkheidsverdeling en de bestuurlijke verhoudingen binnen jouw gemeente.

De VNG heeft een speciale pagina om je informeren over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Hierop vind je o.a.:

  • Een juridische handreiking over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, gemaakt in samenwerking met Pels Rijcken. Deze handreiking gaat in op de aanvullende bevoegdheden die de gemeente in de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 krijgt.
  • Voorbeeld-beleidskaders over de Tijdelijke wet. Er is een versie voor burgemeesters en een versie voor voorzitters van veiligheidsregio’s.
  • Een link om het webinar over de Tijdelijke wet terug te kijken. Voor raadsleden is het interessant vanaf 1 uur 20 in te starten, omdat dat deel gaat over de verhoudingen tussen raad en bestuur.
  • Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Webinar

Op maandag 14 december organiseert de Gelderland Academie samen met het VGGM een webinar voor gemeenten uit de regio Gelderland-Midden over de tijdelijke wet. Te gast is onder andere burgemeester Marcouch van Arnhem. Je kunt je hier aanmelden.

Heb je meer vragen over de Tijdelijke Wet maatregelen COVID-19, dan kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@gelderlandacademie.nl.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.

Banner
Terugblik Banner

Bij het plannen van wind- en zonneparken is het belangrijk om rekening te houden met de capaciteit van het elektriciteitsnet. Hoe richt je dat zo efficiënt mogelijk in? Die vraag stond centraal tijdens de workshop ‘Slim elektriciteitsnetwerk’ die we samen met RES FruitDelta Rivierenland op 16 november organiseerden voor raadsleden en andere betrokkenen uit de regio.

Informatie en interactie

Lennart Lalieu, expert systeemefficiëntie bij het Nationaal Programma RES, zorgde samen met Marloes Tonen, relatiemanager regio Rivierenland bij Liander, voor een informatieve en interactieve workshop. De raadsleden, collegeleden, bestuursleden en beleidsmedewerkers uit de regio kregen antwoord op vragen als ‘Hoe richt je het energienetwerk zo slim en efficiënt mogelijk in?’, ‘Waarom vraag en aanbod combineren?’, ‘Welke technologieën zijn er?’, ‘Wat zijn de implicaties van de keuzes voor een gebied?’ en ‘Hoe neem je netinfrastructuur mee in het RES-proces?’. Ook gingen de deelnemers zelf aan het werk in een serious game. Generation Energy maakte speciaal voor deze bijeenkomst een verkorte versie. Door op een virtuele kaart te schuiven met wind- en zonneparken, verkenden de deelnemers de impact van duurzame opwek op het elektriciteitsnet. Zo werd de energietransitie tastbaar en inzichtelijk.

Leerzaam en nuttig

Naar aanleiding van deze workshop, werd procesmanager (en avondvoorzitter) Annemieke Spit geïnterviewd door NPRES. Zij ziet zeker de meerwaarde van het gebruik van serious gaming om inzicht te bieden in keuzes voor duurzame opwek: “Er waren ruim 50 aanmeldingen voor deze workshop. Dat is behoorlijk veel, want raadsleden hebben volle agenda’s. De deelnemers waren positief na afloop, ze vonden het leerzaam en nuttig. En ik hoorde recent in een discussie ineens de netcapaciteit en de keuze voor een combinatie van wind en zon langskomen. De boodschap uit de workshop is dus goed geland en brengt het gesprek over het net in onze regio verder.”

Kennissessies energietransitie

Samen met RES FruitDelta Rivierenland organiseren we enkele inhoudelijke kennissessies over de energietransitie. De bijeenkomsten zijn speciaal voor raadsleden, bestuursleden, collegeleden en beleidsmedewerkers uit de regio Rivierenland die meer willen weten over dit onderwerp en de vraagstukken die daarbij komen kijken. Ze gaan over netcapaciteit, warmte en financiële participatie.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.