Over de Gelderland Academie

De Gelderland Academie is het platform voor het delen van praktijkgerichte kennis en ervaring voor raadsleden, wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden en ambtenaren bij gemeenten in Gelderland en bij de provincie Gelderland.

Voor deze doelgroep organiseert de Gelderland Academie kennis- en netwerkbijeenkomsten in de regio.

De Gelderland Academie is opgericht door de Provincie Gelderland en VNG Gelderland met als missie het helpen waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van het openbaar bestuur in Gelderland. Dit willen we doen door de positie van lokale bestuurders en ambtenaren te versterken, zodat zij beter toegerust zijn om hun taken goed uit te voeren.

Ons aanbod is kosteloos en bij u in de buurt en kenmerkt zich door een regionale insteek, persoonlijk contact en het delen van ervaringen.

Stuurgroep

  • Jan Markink: gedeputeerde provincie Gelderland – voorzitter stuurgroep
  • Patricia Hoytink-Roubos: burgemeester Overbetuwe – vice voorzitter VNG Gelderland
  • Dorien van der Kamp: griffier Overbetuwe  – bestuurslid VNG Gelderland – vice voorzitter stuurgroep
  • Judith van den Wildenberg: raadslid Barneveld – bestuurslid VNG Gelderland
  • Raoul van Etten: directeur deeltijd studies economie, management en recht – HAN

Voor wie?

De Gelderland Academie is er voor iedereen die actief is in het openbaar bestuur in Gelderland. Voor volksvertegenwoordigers bij gemeenten (raadsleden) en provincie (Statenleden), voor gemeentebestuurders (wethouders en burgemeesters), voor provinciebestuurders (gedeputeerden) en voor ambtenaren.

2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. In dit jaar richt ons aanbod zich daarom vooral op (nieuwgekozen) raadsleden en op samenwerkende gemeenten. In 2019 zijn Provinciale Staten-verkiezingen. Dan zullen we meer aandacht besteden aan het provinciebestuur. Het aanbod voor collegeleden en ambtenaren breiden wij de komende jaren ook steeds verder uit.

Op de hoogte blijven?

Samenwerking

Steeds meer moeten gemeenten in de regio samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken. De Gelderland Academie helpt de praktijk van samenwerking inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

Gelderland Academie

Rolversterking

Of je volksvertegenwoordiger bent, bestuurder of ambtenaar. Ieders rol is van belang voor een sterk openbaar bestuur. De Gelderland Academie ondersteunt je om je rol goed te kunnen pakken.

Dagelijkse praktijk

Theoretische kennis is er al genoeg. De Gelderland Academie put uit kennis en ervaring die in Gelderland is opgedaan. Een praktijkgerichte context, direct toepasbaar in je eigen werksituatie.