Opleidingen ambtenaren

Graag organiseert de Gelderland Academie een netwerkbijeenkomst waar verschillende interne opleidingsacademies van gemeenten bij elkaar komen. Tijdens deze bijeenkomst zullen de verschillende academies hun werkwijze presenteren en kunnen ervaringen worden uitgewisseld.

Ontwikkel jezelf! Dat staat voorop bij de Zevenaar Academie.

De gemeente Zevenaar is sinds 1 januari jl. gefuseerd en voor de medewerkers in de nieuwe organisatie is de Zevenaar Academie opgestart. Doel van de Zevenaar Academie is het stimuleren van medewerkers om zich te blijven ontwikkelen en hun kracht en talent optimaal in te zetten zodat goed ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen in de samenleving. Dit doen we door trainingen en workshops aan te bieden en daarnaast is er een uitgebreid aanbod van online trainingen. We zien nu al dat we met hetzelfde opleidingsbudget meer trainingen kunnen aanbieden. Daarnaast wordt kennis meer gedeeld en stimuleren we ontmoeting tussen collega’s. Sinds mei zijn we gestart en we zijn trots om te zien dat er nu al 18 collega’s zelf trainingen gaan geven. Zo worden de talenten in onze organisatie pas goed benut!

Liesbeth van de Weerdhof & Jettie Hendriks van de Zevenaaracademie

 

De Harderwijk Academie faciliteert een flexibele, lerende en vitale organisatie

De wereld om ons heen verandert en blijft in beweging. De gemeente Harderwijk wil zo goed mogelijk aansluiten bij deze veranderingen. Januari 2017 is de Harderwijk Academie voor medewerkers van de gemeente Harderwijk opgericht om een lerende, flexibele, vitale en innovatieve organisatie te stimuleren en faciliteren. We zetten in op talentontwikkeling, vaardigheden & kennisdelen, vitaal-activiteiten en maatwerkprogramma’s zoals een leiderschapsprogramma, Expeditie O van de omgevingswet en zaakgericht werken. Voor de trainees is er een traineeprogramma ontwikkeld. Dit programma is bestemd voor de trainees van de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Zeewolde en samenwerkingsorganisatie van de drie gemeente Meerinzicht. In 2017 hebben we ruim 100 trainingen aangeboden waar 750 medewerkers aan hebben meegedaan. Waar we kunnen, werken we samen. Intern met eigen trainers en begeleiders en extern met verschillende organisaties. We zijn enthousiast over het voornemen van de Gelderland Academie om netwerkbijeenkomsten voor academies van gemeenten te organiseren zodat we ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Wij doen graag mee!

Charlotte Matthes van de Harderwijk Academie. 

Gelderland Academie

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in een vergelijkbare bijeenkomst bij jou in de buurt? Neem dan contact op met: Aimée Dekker, a.vredeveld-dekker@gelderland.nl of 06-39223594

Gelderland Academie