Banner
Terugblik Banner

Maandagavond 18 januari organiseerde de griffierskring Gelderland-Zuid in samenwerking met de Gelderland Academie de regionale webinar ‘Kadernota’s 2022’. De webinar is het vervolg op de bijeenkomst die de griffierskring Gelderland-Zuid organiseerde op 14 december. Tijdens die bijeenkomst presenteerden de GGD Gelderland Zuid, de VRGZ, de Avri, de ODRN en de MGR hun Kadernota’s 2022.

Planning en control

Prof. Klaartje Peters (bijzonder hoogleraar Lokaal en regionaal bestuur aan de Maastricht University) en dr. Johan de Kruijf (universitair docent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit) namen de deelnemers mee in de planning en control cyclus van Gemeenschappelijke regelingen: wat mag je als raadslid wanneer verwachten. Ook werd aandacht besteed aan hoe een goede Kadernota eruit hoort te zien.

Een paar tips die werden meegegeven door de sprekers:

  • Controleer of het college in de zienswijze wel een oordeel geeft over de geleverde prestaties van de gemeenschappelijke regeling. Zowel qua doelbereiking als organisatie.
  • Hoe houdt de raad overzicht? Worden alle stukken van alle gemeenschappelijke regelingen in samenhang behandeld of versnipperd? Om in samenhang te kunnen behandelen, moet je afspraken maken met besturen van gemeenschappelijke regelingen zodat alle stukken tegelijk komen (hier is ook een rol voor de griffie).
  • Als kadernota alleen een financieel plaatje geven, is niet voldoende. Een kadernota moet bestuurlijke en beleidsmatige kaders bevatten en inzicht geeft in scenario’s, keuzemogelijkheden en alternatieven. Het document moet een raadslid in staat stellen om gezamenlijk (met college en andere raden) te bespreken wat er te kiezen valt.
  • Klaartje Peters en de griffierskring roepen raden op om meer de verbinding met elkaar te zoeken. Je kan ook allianties zoeken buiten de eigen raad. Stuur samen de wethouders van de verschillende gemeenten weg met dezelfde opdracht.

De bijeenkomst is terug te kijken via het raadsportaal van de gemeente Beuningen. Kijk ook zeker op de site www.zienswijzengelderlandzuid.nl voor meer informatie.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.