Banner
Terugblik Banner

Op dinsdag 31 mei vond de vierde bijeenkomst plaats in het inwerkprogramma voor raadsleden in regio Veluwe. Ditmaal stond de positie van de raad centraal in een webinar door Alinda van Bruggen van WagenaarHoes. In een interactieve sessie van 2 uur gingen de raadsleden aan de slag om inzicht te krijgen in hun eigen handelen.

Zit jij aan het stuur?

In het eerste deel van de webinar besteedden we aandacht aan de rol van de raad in de huidige context. Het vertrouwen in de overheid is erg laag. Ook de behoefte aan maatwerk bij complexe onderwerpen levert vraagstukken op over de controlerende rol van de raad. Uit een peiling onder de aanwezigen bleek dat de meerderheid het lastig vindt om als raad aan het stuur te komen en blijven. Als belangrijkste oorzaken hiervoor noemden zij tijdsdruk/tijdgebrek en de veelheid van onderwerpen. Daaruit volgde het gesprek over hoe je je aandacht dan verdeeld als raadslid. Focus je op een beperkt aantal dossiers tot in detail of ken je alle dossiers op hoofdlijnen? Hoe bepaal je wat je belangrijk vindt? Een van de mogelijke werktuigen in het handelingsrepertoire van de raad is een strategische raadsagenda. Dit is een lijst onderwerpen die de raad bestempeld als belangrijk en die bijvoorbeeld ook eisen stelt aan hoe en wanneer zij daarover geïnformeerd wil worden. Maak ook gebruik van jouw griffie en de ambtelijke organisatie, je hoeft niet alles zelf te doen. En stel eisen aan de informatievoorziening, als raad heb je daar het recht toe.

Soms moet je het ene doen, en het andere niet nalaten

Na de pauze gingen de raadsleden aan de slag met een casus over afvalverwerking. Een mooi voorbeeld van hoe het niet moet om inzichtelijk te maken dat je als raad vanaf het begin alert moet zijn. In de casus werd duidelijk dat de raad vanaf het begin af aan zijn positie verloor en waar de sturingsmogelijkheden zaten om dat te veranderen. Stel bijvoorbeeld vragen hoe het college tot een bepaald voorstel is gekomen in plaats van de geboden opties klakkeloos te accepteren. Ook kwamen de valkuilen van burgerparticipatie aan de orde. Zorg dat je als raad de ruimte houdt om een besluit te nemen met input van de burgers. De vraag die je hen voorlegt, dient helder te zijn en het moet vooraf duidelijk zijn wat er met hun input gebeurd.

De webinar werd afgesloten met een aantal praktische tips. De presentie van de avond is hieronder terug te vinden.

Terugblik en documenten

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.