Banner
Terugblik Banner

Op 3 juni vond de eerste digitale Zienswijzenmarkt Rivierenland plaats. Raadsleden uit deze regio kregen tijdens deze online bijeenkomst de mogelijkheid om met elkaar moties en amendementen op de zienswijzen van zes verschillende Gemeenschappelijke Regelingen te bespreken. Deze avond organiseerden we samen met de griffierskring Rivierenland in het kader van hun projectplan ‘Verbinding, verdieping, vaardigheden: gemeenschappelijke regelingen’.

Tijdens de avond gingen raadsleden met elkaar in gesprek over de zienswijzen op de Avri, Werkzaak Rivierenland, Regio Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In gesprekssessies geleid door griffiers uit de regio bespraken de deelnemers overeenkomsten en verschillen in de zienswijzen van de gemeenten. Op www.zienswijzengelderlandzuid.nl zijn de moties en amendementen nog te lezen.

Heb je de avond gemist? Voor meer informatie over deze bijeenkomst kan je terecht bij de griffier van jouw eigen gemeente.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.