Banner
Terugblik Banner

Woensdag 6 november stonden we op de Dag van Gelderland met de workshop ‘Samenwerken in netwerken’. Door de grote interesse in dit onderwerp tijdens de Dag en het enthousiasme van de deelnemers bieden we samen met Kenniscentrum Publieke Zaak (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) een module aan voor netwerken.

Werken aan een gezamenlijk doel

Samenwerking tussen overheden gebeurt vaak in netwerkachtige constructies, waarbij ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties meedoen. Je hebt dan te maken met de verschillende rollen en belangen van partners, dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Terwijl samen optrekken juist tot mooie resultaten kan leiden.

Tijdens die module geven we inzicht in hoe je effectief in netwerken kunt samenwerken en vanuit verschillende belangen kunt werken aan een gemeenschappelijk doel. Wat betekent netwerksamenwerking voor jouw rol, houding en gedrag? Hoe bereik je een positieve samenwerkingsrelatie, waarin je elkaar wil versterken en samen bouwt aan goede oplossingen? Na afloop kun je gezamenlijk werken aan mooie resultaten, met veel draagvlak en energie!

Geïnteresseerd?

Zit jij in een netwerk? En wil je beter samenwerken? Neem dan contact op met Karlijn de Graaf via of 026 – 3599018.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.