Banner
Algemeen Banner

Helaas zal het coronavirus waarschijnlijk nog enige tijd onder ons blijven. We kijken daarom naar een nieuwe manier van het inrichten van onze samenleving: de anderhalvemetersamenleving. Voor iedereen zal er het nodige veranderen.

Aan het werk

Voor het opstarten van de gemeentelijke (arbeids)organisatie en de gemeentelijke dienstverlening heeft de VNG handreikingen ontwikkeld over een veilige werkomgeving en dienstverlening in de anderhalvemetersamenleving. Gemeenten worden vooral opgeroepen om hun input en ervaringen te delen op het VNG Werkgeversforum t.a.v. een veilige werkomgeving.

Spelregels
De provincie Gelderland heeft bijvoorbeeld spelregels opgesteld voor het werken op kantoor.

Spelregels-anderhalvemeter

Deze spelregels zijn een samenvatting van het protocol. Daarnaast is er een checklist voor overleggen. Dat is een vragenlijst die vooraf aan iedere individuele deelnemer wordt gestuurd.

Anderhalvemetercoach
De gemeente Nunspeet kreeg veel vragen over de praktische invulling van de anderhalvemeterafstandregel. Ondernemers zoeken een goede balans tussen doorgang van de bedrijfsvoering en het waarborgen van de gezondheid van werknemers, klanten en/of bezoekers. Elke organisatie binnen de gemeente Nunspeet kan nu gebruik maken van de mogelijkheid tot ondersteuning door de anderhalvemetercoach. Deze coach denkt mee over de vraagstukken en praktische problemen rondom de regel.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Een vergadering of bijeenkomst is meestal niet alleen om samen te komen om kennis over te dragen en beslissingen te nemen. Het is net zo belangrijk om elkaar te ontmoeten en verbindingen aan te gaan. Dat moet nu wel gestructureerd, op verantwoorde wijze en op gepaste afstand. Hoe kun je dat aanpakken?

Fysieke raadsvergadering
De gemeente Overbetuwe had op 12 mei haar eerste fysieke raadsvergadering op anderhalve meter. Aanwezig was de helft van de gemeenteraad plus één. Redenen hiervoor waren dat raadsleden het prettig vonden om elkaar te zien en dat het makkelijker is om te interrumperen. Vooraf werden de raadsleden geïnformeerd over de aangepaste maatregelen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat men elkaar trof binnen anderhalve meter.
– Iedere aanwezige kreeg een eigen plaats.
– De zaal werd in vier secties verdeeld, met ieder een eigen loopstroom.
– Er werd geen koffie of thee geschonken. Ook werden geen handen geschud.
– De presentielijst en de te tekenen moties en amendementen werden vlak voor de vergadering doorgegeven. Ieder tekende met eigen pen.
– Vooraf konden fracties aangeven wie woordvoerders waren op elk agendapunt. Deze raadsleden kregen op hun eigen plek een microfoon voor interrupties.
– Publiek is niet welkom bij deze raadsvergadering. Dat geldt ook voor journalisten en burgerleden. Men wordt verwezen naar de livestream van de vergadering.
– Iedereen die ziek of verkouden is, moest thuis blijven. Ook raadsleden met een huisgenoot met koorts bleven thuis.

Op 9 juni was er zelfs weer een raadsvergadering met bijna de voltallige raad.

Continuïteit openbaar bestuur
De uitbraak van het coronavirus heeft gevolgen voor het functioneren van democratie en bestuur. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft een overzicht gemaakt van vragen – met antwoorden – over de continuïteit van het openbaar bestuur in gemeenten en provincies. Het helpt om het besluitvormingsproces voor de korte termijn zo goed en democratisch mogelijk vorm te geven.

Webinar Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving
Veel raden zouden toch wel weer deels samen willen komen. Al is het maar voor dringende of meer complexe onderwerpen. De Vereniging van Griffiers werkt aan een voorbeeld-protocol. Hierin worden vragen over bijvoorbeeld het weigeren van raadsleden met klachten en vergaderen met publiek uitgewerkt.
Tijdens het webinar ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’ op 26 juni wordt de (nog te verschijnen) handreiking ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’ toegelicht en kunnen vragen worden gesteld.
Meer informatie en aanmelden

WHO en bijeenkomsten
De World Health Organization (WHO) heeft nieuwe richtlijnen gegeven voor het organiseren van bijeenkomsten. De WHO zit evenementen nog steeds als een versneller van het verspreiden van het virus, maar ze ziet ook het belang van evenementen in politieke, culturele, sociale en economische zin. Het rapport adviseert overheden om het risico van evenementen samen in te schatten met organisatoren. Daarbij dient rekening gehouden te worden met drie factoren:

  • Epidemiologische context van het land waarin het evenement plaatsvindt;
  • Evaluatie van risicofactoren die verband hebben met het verspreiden van het virus tijdens het evenement. Denk daarbij aan het type evenement, de locatie, binnen/buiten, doelgroep van het evenement en de duur van het evenement, maar ook de capaciteit van het gezondheidssysteem.
  • Capaciteit om preventie- en controlemaatregelen toe te passen. Dit kan gaan om het aanpassen van het evenement (zoals zoveel mogelijk online, reinigen/desinfecteren, social distancing) of een verhoogde paraatheid van hulpverleners.

Link naar het volledige (Engelse) rapport

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.