Banner
Terugblik Banner

Op woensdag 31 januari en op 6 februari kwamen in totaal 27 (burger)raadsleden van gemeenten, Statenleden en AB-leden van de waterschappen bij elkaar in Nijmegen. Samen gingen zij onder leiding van Noëlle Aarts (hoogleraar Social-Ecological Interactions Radboud Universiteit) aan de slag met onderhandelen.

Zinvolle conflicten

De avond begon met de vraag van Noëlle om een recent voorbeeld te noemen van een (onderhandelings)gesprek dat afgelopen periode de mist in ging of juist fantastisch verliep. Wat gebeurde er en wat had de verteller geleerd? De voorbeelden waren voor veel deelnemers herkenbaar. Het blijkt lastig te zijn als iemand het gesprek op slot zet met een bepaalde houding of door taalgebruik, waardoor niemand verder kan. Daarna gingen we in op wat een conflict eigenlijk is. De intentie van iets dat je zegt, wordt vaak anders opgevat dan bedoeld. Zoals Noelle aangeeft: “De weg naar de hel is geplaveid door goede intenties”. Ze geeft dan ook de tip om altijd te kijken naar wat iets voor jou betekent. Wat is er écht aan de hand? Zit het op relatie of op inhoud? Hoe ga je daarmee om? Wat is belangrijk voor je? Waar doe je wel of niet iets? We zijn geneigd om conflicten als negatief te zien, maar ze kunnen ook (ondanks hun complexiteit) heel zinvol zijn. Je kunt het zien als vechten om iets mooier of beter te maken. We bespraken het belang van het erkennen en waarderen van verschillen. Het is interessant om andere perspectieven te leren kennen. Iedereen kijkt namelijk vanuit een ander standpunt en het is goed om eens kritisch (mee) te kijken naar je eigen bubbel.

Werken vanuit de relatie

Volgens Noëlle zijn de belangrijkste voorwaarden om te onderhandelen dat je elkaar nodig hebt én er moet communicatie mogelijk zijn. Na een korte theoretische uitleg gaan we praktisch aan de slag. De groep werd in verschillende stakeholdergroepen verdeeld en zij moesten twee ruimtelijke opgaven oppakken. Maar hoe doe je dat zodat iedereen kan leven met het resultaat?
Na een eerste onderhandelingspoging pakten we een herkansing om het proces te verbeteren. Wat kan én wat moet anders? Bij een goede onderhandeling gebruik je de richtlijnen van een dialoog. Deze pasten de deelnemers zoveel mogelijk toe. De pijnpunten en mogelijkheden werden op tafel gelegd. Daarna bespraken de deelnemers hoe het ging, waarom het anders was en wat ze mee kunnen nemen in de praktijk. Belangrijkste leerpunten zijn het voeren van een respectvol en zinvol gesprek en geen standpunten verdedigen, maar belangen en waarden. Doordat je elkaar beter kent, kun je meer werken vanuit de relatie. En dat neemt iedereen graag weer mee in het eigen werk!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.