Banner
Algemeen Banner

Vanaf mei 2023 stelt de Gelderland Academie haar aanbod ook open voor waterschapsbestuurders. Op maandag 16 januari tekenden dijkgraaf Marijn Ornstein (Waterschap Vallei en Veluwe), Jan Markink (Provincie Gelderland) en Dorien van der Kamp (VNG Gelderland) voor deze samenwerking. Ontmoeten en van elkaar leren staan centraal. Samen gaan zij voor een sterker openbaar bestuur in Gelderland.

Samen aanpakken

Marijn Ornstein (dijkgraaf bij Waterschap Vallei en Veluwe) vertegenwoordigde de drie Gelderse waterschappen: Rijn en IJssel, Rivierenland en Vallei en Veluwe. “Kijkend naar de toekomst, naar wat er op ons afkomt, zijn het onderwerpen zoals woningbouw, landbouw, stikstof en natuur, die alle hoeken van de overheid raken. Hoe mooi is het als bestuurders en volksvertegenwoordigers elkaar kennen en elkaar vinden om dit samen aan te pakken. We sluiten daarom graag aan bij dit initiatief.”

Ontmoeten en van elkaar leren

Door het ondertekenen van de samenwerkingsafspraken breidt de Gelderland Academie haar activiteiten uit. Waterschapsbestuurders kunnen voortaan deelnemen aan o.a. kennisbijeenkomsten, netwerkdagen, vaardigheidstrainingen en de besloten online omgeving op de website. Ontmoeten en van elkaar leren staan centraal. De samenwerking met de waterschappen telt in eerst instantie voor twee jaar.
Gedeputeerde en voorzitter van de stuurgroep Jan Markink: “Met de Gelderland Academie werken we als Gelderse overheden samen aan krachtige besturen en een sterke democratie voor onze inwoners. Ik ben blij dat nu alle overheden in Gelderland meedoen. Dit gaat ons helpen om als één overheid te werken aan de enorme opgaven waar we voor staan.”

Gelderland Academie

De Gelderland Academie, een initiatief van de Provincie Gelderland en VNG Gelderland, helpt de kwaliteit en continuïteit van het openbaar bestuur in Gelderland te waarborgen. Dit doet de Academie door de positie van lokale bestuurders en ambtenaren te versterken met meer kennis, betere vaardigheden en een sterker netwerk. Zo zijn zij beter toegerust om hun taken goed uit te voeren. De Academie werkt vraaggestuurd en het aanbod is kosteloos en in de buurt. Het kenmerkt zich door een regionale insteek, persoonlijk contact en het delen van ervaringen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.