Banner
Terugblik Banner

Welke beperkingen gelden er bij het algemeen publiceren van raadsstukken in het raadsinformatiesysteem? Met deze vraag ging de griffierskring Veluwe tijdens een kennisbijeenkomst op 23 november aan de slag. Functionaris voor de Gegevensbescherming en juridisch concerncontroller bij de gemeente Arnhem Jacco Beks begeleidde hen daarbij.

Bij het publiceren van stukken spelen de Gemeentewet, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de inlichtingenplicht en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een rol. We zoomden daarom in op deze vier onderwerpen.

  • De vergadering van de gemeenteraad, de agenda en de besluitenlijst zijn openbaar (artikel 19 en 23 Gemeentewet).
  • Het uitgangspunt van de Wob is het algemeen belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische samenleving, tenzij er een weigeringsgrond van toepassing is (artikel 10 Wob). Een beslissing op een Wob-verzoek kan bij de rechter worden neergelegd.
  • De inlichtingenplicht van het college gaat over het informeren van de raad zodat deze in staat is democratische controle op het college uit te oefenen (artikel 169 Gemeentewet). In tegenstelling tot de Wob is dit niet juridisch geregeld en dus aan de politiek om dit vorm te geven.
  • Stel bij het publiceren van stukken altijd de vraag ‘in hoeverre is het noodzakelijk om een raadsstuk dat persoonsgegevens bevat (AVG), openbaar te maken om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 19 van de Gemeentewet en artikel 8 van de Wob?’

Tijdens de bijeenkomst werden veel praktijkvoorbeelden en vragen besproken. Dat zorgde ervoor dat het een praktische en interessante ochtend was, zelfs voor degenen die niet juridisch onderlegd waren.

Geïnteresseerd?

Wil jij ook aan de slag met dit thema? Wij helpen je graag. Neem voor meer informatie contact op met Freya van Os.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.