Banner
Terugblik Banner

In de reeks ‘Raad voor 2022‘ organiseerden we samen met het Kennispunt voor Lokale Politieke Partijen de online training ‘Selecteren zonder vooroordelen in de politiek’. Deze training is ontwikkeld voor werkgevers door het College voor de Rechten van de Mens. Vanwege het thema ‘100 jaar vrouwenkiesrecht’ is hij aangepast, zodat het ook interessant is voor politieke partijen.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn veel politieke partijen bezig met het samenstellen van de lijst. Diversiteit wordt hierbij vaak genoemd. Maar waarom is dit eigenlijk belangrijk? Het is al moeilijk genoeg om kandidaten voor op de lijst te vinden, laat staan als je ook nog rekening moet houden met diversiteit. Moeten we niet gaan voor kwaliteit in plaats van diversiteit? Tijdens de training op 12 december ging Elsa van de Loo (advocaat en trainer bij het College voor de Rechten van de Mens) op deze vragen in.

Waarom is diversiteit zo belangrijk in de politiek?

De meest genoemde reden voor meer diversiteit is dat er een afspiegeling van de bevolking in de raad zit. Dat men zich vertegenwoordigd voelt en herkent in een politicus. Dat is zeker belangrijk, maar niet de enige reden om te focussen op diversiteit. Beleid en besluitvorming worden namelijk kwalitatief beter als een onderwerp van meerdere kanten of perspectieven wordt bekeken. Ook komen andere onderwerpen op de agenda als er een bredere basis aanwezig is in een partij/gemeenteraad. Diversiteit staat niet haaks op kwaliteit. Meer diversiteit kan juist zorgen voor kwalitatief beter bestuur.

De selectieprocedure beter inrichten

Tijdens de training werd aan de hand van voorbeelden duidelijk dat we niet zo objectief zijn als we denken. Er zijn allerlei mechanismes (o.a. in ons brein) die bepalen dat wat we zien soms anders is dan we denken. Elsa besteedde aandacht aan de verschillende (onbewuste) vooroordelen en beperkende mechanismes die een rol spelen in ons dagelijks leven en de politiek.
Tijdens de break-outsessie gingen de deelnemers kort in groepjes uiteen om een casus te bespreken. Daarna kregen ze tips en voorbeelden mee over hoe je de selectieprocedure beter kan inrichten om zoveel mogelijk beperkende mechanismes/onbewuste vooroordelen in te perken en diversiteit te stimuleren.

Heb jij met je partij behoefte aan een training ‘Selecteren zonder vooroordelen in de politiek’? Neem dan contact op met het College voor de Rechten van de Mens via training@mensenrechten.nl.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.