Banner
Terugblik Banner

Op zaterdag 7 oktober vond in het Koelhuis in Zutphen de Dag voor lokale partijen plaats. Deze dag organiseren we jaarlijks samen met Kennispunt lokale politieke partijen en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

Het raadslid als procesbewaker

Na een welkom van dagvoorzitter Ria Ankersmit (wethouder gemeente Oude IJsselstreek namens Lokaal Belang) gaf zij het woord aan Hans Vollaard. Hij besprak met de deelnemers hoe je als lokale partij goed opkomt voor de inwoners. Ook op andere vragen ging Hans in. Wat is vertegenwoordiging eigenlijk? Hoe geef je daar invulling aan en wat zijn hierbij aandachtspunten? Hans bekeek het verschil tussen ‘staan voor’ of ‘gaan voor’ de bevolking. Ook vertelde hij meer over de verschillende rollen die je als raadslid kan hebben. Zo kun je een vertrouwenspersoon zijn, een partijganger of een procesbewaker. Volgens Hans behalen raadsleden de meeste winst als zij zich opstellen als procesbewaker. In deze rol streef je ernaar alle belangen in de gemeente te horen en mee te nemen in de besluitvorming. Hans riep alle raadsleden op om vooral niet te vergeten waarom je bent begonnen als raadslid. Eenmaal gekozen in de raad word je al gauw meegenomen in de flow van informatiestromen en de vergadercyclus. Als je weet waar je voor staat en wat je wilt bereiken, is het ook makkelijker om dat doel te bereiken.

Aan de slag!

Na de pauze konden de deelnemers kiezen uit verschillende inspirerende workshops.

Ledenwerving
Gemiddeld heeft een lokale partij veertig leden. Dat kan variëren van minder dan tien tot meer dan honderd. Maar hoe kom je als partij aan leden en hoe behoud je ze ook voor je partij? In deze workshop besteedden Anne Graumans en Sem Huisman aandacht aan deze vragen. Met extra aandacht voor het werven van jongeren. Er worden veel barrières ervaren om lid te worden van een politieke partij. Maar wat zijn nu redenen om wél lid te worden? De deelnemers gingen kort uiteen om onderling te bespreken wat hun motieven waren om lid te worden én blijven van hun partij. Redenen varieerden tussen iets willen betekenen voor hun gemeente tot het zoeken van een nieuwe hobby. Dit blijkt voor jongeren niet heel anders. Ook zij betekenen graag wat voor hun eigen gemeente, maar ze moeten wel de weg naar je partij kunnen vinden. Sem en Anne adviseerden de aanwezigen dan ook om contact te zoeken met jongeren op hun terrein. Wees zichtbaar voor hen en kijk kritisch naar je eigen partij. Wat heb je jongeren te bieden? Bekijk of jouw website jongeren aanspreekt. En als je dan nieuwe leden binnen hebt, zorg dat je een plan hebt. Bied ze een warm bad waardoor ze zich welkom voelen en hun ambitie in kunnen zetten voor de partij.

Debattraining
Tijdens deze training met Paul Loermans oefenden de deelnemers hoe je een goed betoog kan voorbereiden. Bijvoorbeeld door het gebruik van een ‘spiekbrief’ die je paraat hebt bij je een betoog. Belangrijk is dat je aangeeft wat je boodschap is en hoe houd je de regie in het betoog. Elementen die een goed betoog bevatten zijn samengevat in de volgende afkortingen: POG: Probleem-Oplossing-Gevolg en AAA: Aandachtzin-Argument-Appèl. Deelnemers kregen de opdracht op een ‘spiekbrief’ op te stellen over het weer invoeren van schoolzwemmen omdat de zwemvaardigheid onder kinderen daalt. Er ontstond een levendige discussie. Daarna werd aan de hand van de casus ‘Autoluw centrum Meerheide’ een debat gehouden tussen drie fracties met accenten op duurzaamheid, ondernemerschap en gezinsleven. Een debat met uiteraard voor- en tegenstanders maar waar twee fracties elkaar wisten te vinden. Trainer Paul gaf aan dat een raad meer gebruik kan maken van de mogelijkheid tot tussentijdse schorsing. Dat een schorsing niet alleen na het indienen van moties of amendementen hoeft. Ook daarmee werd tijdens het debat geoefend. Al met al kunnen de deelnemers terugkijken op een leerzame en interactieve workshop met tips die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Presenteren met impact
Bij deze workshop hebben de deelnemers samen met Tim van Esch en Bram Joanknecht via interactieve oefeningen gewerkt met technieken om bondig en overtuigend te presenteren. Luisteraars bepalen vaak aan het begin van een presentatie in hoeverre ze aandacht besteden aan de spreker. Daarom behandelden Tim en Bram technieken voor een krachtige opening. Ook keken de aanwezigen naar het belang van de eerste dertig seconden, hoe je als spreker de luisteraar direct vangt en hoe je die aandacht in de rest van de presentatie vasthoudt. Ook bespraken zij technieken die door professionele speechschrijvers worden gebruikt om een presentatie krachtig en overtuigend over te laten komen.

Moties en amendementen
Tijdens deze workshop verdiepten de deelnemers zich in het verschil tussen twee politieke instrumenten moties en amendementen. Welke voordelen bieden zij en hoe kunnen zij direct impact hebben op gemeentelijk beleid? Samen met de deelnemers ging Bram Joanknecht in gesprek over het nut en de noodzaak van moties en amendementen. Ook bespraken zij de politieke strategieën om ook effectief te zijn met het indienen van moties en amendementen. De deelnemers hadden na afloop een beter beeld van de verschillende instrumenten en meer concrete handvatten om met moties en amendement in hun gemeenteraad aan de slag te gaan.

Inspirerende dag

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. Het was bijzonder inspirerend om met al deze betrokken politici van lokale partijen bij elkaar te zijn. In goede sfeer is met elkaar gewerkt aan vaardigheden en het vergroten van kennis. Alle workshops waren interactief met veel oefeningen en vragen. We blikken terug op een uitermate inspirerende dag en wensen alle deelnemers veel succes en plezier met het in de praktijk brengen van de opgedane kennis!

Vervolg

De volgende Dag voor lokale partijen is op zaterdag 28 september 2024. Mis het niet en zet deze datum alvast in de agenda!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.