Banner
Terugblik Banner

Op woensdagavond 13 april organiseerde de Gelderland Academie de tweede bijeenkomst in het inwerkprogramma voor raadsleden uit de Regio Foodvalley. Centrale vraag op de avond was ‘Wat houdt regionale samenwerking eigenlijk in?’

De ongeveer 50 aanwezigen werden welkom geheten in Kulturhus de Breehoek te Scherpenzeel door Jorine Koenders, loco-griffier te Ede en secretaris van de regiocommissie Regio Foodvalley. Vervolgens gaf zij het woord aan Maarten Hageman. Hij nam de aanwezigen mee in de wereld van de regionale samenwerking.

25% van begroting naar regio

Regionale samenwerking maakt een groot deel uit van het werk van bestuurders en gemeenteraadsleden. Ongeveer een kwart van de begroting wordt inmiddels regionaal uitgegeven en een Nederlandse gemeente maakt gemiddeld deel uit van 33 samenwerkingsverbanden. Waar sta je als raad, en hoe houd je er grip op? Na een inleiding over hoe er in Nederland wordt samengewerkt, vroeg Maarten Hageman de oudgediende aanwezigen om hun gouden tip voor nieuwe raadsleden.
Vervolgens kwamen de bevoegdheden van de raad aan de orde: waar ga je over en hoe kan je (bij)sturen? Ook was er aandacht voor de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR), en hoe deze wordt toegepast in de Regio Foodvalley. Ter afsluiting kregen de aanwezige raadsleden praktische tips mee.

Naar de praktijk

Na de pauze werd het theoretische verhaal gekoppeld aan de praktijk door Arjen Droog, directeur Regio Foodvalley. Hij legde uit hoe de Regio Foodvalley in elkaar steekt en waarom er wordt samengewerkt. Ook kwam de rol van de raad binnen de regio aan de orde. Uiteraard was er hierbij aandacht voor de regiocommissie. Arjen Droog sloot zijn verhaal af met een aantal van de speerpunten waar de Regio Foodvalley zich mee bezig houdt, zoals de landbouwtransitie, human capital en quality of living.

Na afloop was er tijd voor napraten en een hapje en een drankje.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.