Banner
Terugblik Banner

Op maandagavond 14 december werd vanuit de Raadszaal van de gemeente Nijmegen de digitale bijeenkomst ‘Raden en Kadernota’s regio Gelderland-Zuid’ uitgezonden. In blokken van drie kwartier gaven vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappelijke regelingen uit Gelderland-Zuid een presentatie over de plannen voor aankomend jaar. Raadsleden uit het Rijk van Nijmegen en uit Rivierenland werden zo beter geïnformeerd om straks een zienswijze te beoordelen.

Plenair waren de presentaties van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Zuid. Regio Rijk van Nijmegen kreeg vervolgens een presentatie van MGR en ODRN, regio Rivierland volgde de presentatie van Avri. Na iedere presentatie waren deelnemers in de gelegenheid om online vragen te stellen. Onbeantwoorde vragen worden later schriftelijk teruggekoppeld. In het nieuwe jaar komt er een vervolg op deze bijeenkomst.

Terugkijken

Informatiebijeenkomst kaderbrieven VRGZ, GGD, MGR en ODRN
(te openen met het wachtwoord: InfoKaderbrieven1412)

Informatiebijeenkomst kaderbrief Avri
(te openen met het wachtwoord: InfoKaderbriefAvri1412)

Achtergrond

Elk jaar behandelen de gemeenteraden na de jaarwisseling de kadernota’s van elke gemeenschappelijke regeling. Daarin wordt verantwoording afgelegd over het voorgaande jaar en worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Elke gemeenteraad kan op deze documenten reageren via een zogeheten ‘zienswijze’: dit is een brief waarin een raad zijn opvattingen geeft. Het algemeen bestuur van elke gemeenschappelijke regeling stelt vervolgens de kadernota definitief vast, waarbij hij alle zienswijzen betrekt.
Veel raadsleden vinden het belangrijk dat hun raden met elkaar samenwerken bij de totstandkoming van de zienswijzen. Door onderling af te stemmen kunnen de raden immers meer grip krijgen op de uiteindelijke besluitvorming binnen de gemeenschappelijke regelingen. De griffierskring Gelderland-Zuid heeft daarom een website gelanceerd om de raadsleden te ondersteunen bij hun onderlinge informatie-uitwisseling.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.