Banner
Terugblik Banner

Op dinsdagavond 19 april organiseerde de Gelderland Academie de tweede webinar in het inwerkprogramma voor raadsleden in de Veluwe. Ditmaal over gemeentefinanciën en de P&C-cyclus.

Webinar

Ongeveer veertig aanwezigen waren ingelogd voor de webinar ‘Financiën en de P&C-cyclus’. Zij werden welkom geheten door griffier Tamara Weeda (gemeente Hattem). Wethouder Henk Wessel (gemeente Elburg) legde de basisbeginselen van de gemeentefinanciën uit.

Invloed uitoefenen

In vogelvlucht kwam de wet- en regelgeving aan de orde. Daarna was er aandacht voor de begroting en de verantwoording. Hoe ziet dat proces er uit en waar kan je als raadslid invloed uitoefenen? Henk Wessel liet een voorbeeld van een begroting zien. Ook ging hij in op de gemeentelijke inkomsten (rijksinkomsten, belastingen, heffingen en overige eigen middelen) en de financiële positie van een gemeente. Vervolgens was er aandacht voor de rol van de accountant en de provincie Gelderland.

Kies

De belangrijkste boodschap van Henk Wessel tijdens de webinar was dat de raadsleden niet op cijfers moeten sturen, maar op het realiseren van de gestelde doelen. Je bent als raad verantwoordelijk voor veel geld. Je hebt veel mogelijkheden om via de financiën invloed uit te oefenen, maar focus je vooral op resultaten en niet op cijfers achter de komma. Kies wat je belangrijk vindt en onderbouw dat dan ook financieel met een dekkingsvoorstel.

De presentatie is onder dit artikel te downloaden. Kijk hieronder de webinar terug.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.