Banner
Terugblik Banner

Samen met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zonden we maandag 14 december een webinar uit over de consequenties van de invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. De webinar werd georganiseerd voor raadsleden en colleges van de vijftien gemeenten die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden vormen.

Uitdagingen en consequenties

Voorzitter van de Veiligheid- en Gezondheidsregio Ahmed Marcouch keek terug op de belangrijkste gebeurtenissen en besluiten die door hem in afstemming met de overige burgemeesters in het afgelopen half jaar zijn genomen. Anton Slofstra, directeur Veiligheidsregio, gaf een toelichting op de bovenlokale samenwerking bij crises en rampen. Directeur Publieke Gezondheidszorg Henk Bril schetste de uitdagingen waarvoor de GGD Gelderland-Midden de komende tijd komt te staan. Coördinerend gemeentesecretaris Peter Breukers vertelde over de consequenties van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor gemeenten en welke mogelijkheden dit gemeenteraadsleden biedt om sturing en controle op het lokale COVID-19-beleid uit te oefenen.

De Tijdelijke Wet

De Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 wordt ook wel coronawet of Spoedwet genoemd. Het is de opvolger van de noodverordeningen zoals die in de eerste helft van de COVID-19-crisis op basis van een aanwijzing van de minister door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland zijn vastgesteld. Door de inwerkingtreding van de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 per 1 december komt een eind aan een periode waarin door middel van noodverordeningen maatregelen werden afgekondigd om de COVID-19-crisis te bestrijden. Door de lange duur van deze crisis is het niet langer wenselijk dat zowel de Tweede Kamer als de gemeenteraden weinig tot geen invloed en controle kunnen uitoefenen op het te voeren beleid. Deze democratische controle wordt nu ondervangen door de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19. De Tijdelijke Wet geldt in eerste instantie voor drie maanden en kan daarna met drie maanden verlengd worden.

Deze webinar was de eerste in een reeks van webinars die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden de komende maanden voor raadsleden organiseert.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.