Banner
Terugblik Banner

Voor de tweede maal kwamen de griffiers uit Gelderland bijeen voor een goed gesprek. Op vrijdag 17 januari spraken zij met elkaar over hoe je je staande houdt als griffier. Het werd een serieuze, maar ook leuke middag vol tips om sterk te staan.

Spanning in het speelveld

Na een warm welkom van Bob Roelofs (griffier provincie Gelderland) en Dorien van der Kamp (griffier Overbetuwe en vicevoorzitter stuurgroep Gelderland Academie) werd het speelveld waarin griffiers zich begeven geschetst door Annemiek Meinen. Je bent tenslotte niet slechts griffier van een raad, maar functioneert ook in een organisatie. Je hebt wellicht collega’s op de griffie en je speelt een belangrijke rol binnen de driehoek van burgemeester, secretaris en griffier. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen raad en college? Of met de spanning binnen de raad of de gemeente in het geheel?

Ervaringen delen

Vervolgens ging Annemiek in gesprek met Erwin Geldorp, griffier van Dronten. Hij deelde zijn ervaringen als griffier van o.a. Zevenaar en Dronten en gaf zijn collega’s een inkijkje in hoe hij omging met mindere tijden en wat hij daarvan heeft geleerd.
Evert Bunt (a.i. griffier van Zwijndrecht) is een van de vertrouwenspersonen van de Vereniging van Griffiers. Hij vertelde kort over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon en waarvoor je met hem en zijn collega’s contact kunt opnemen. Een vertrouwenspersoon kan klankborden, kan spiegelen en heeft een luisterend oor. Daarnaast kent hij de juiste weg om mensen door te verwijzen voor coaching en waar nodig, juridische ondersteuning.

Anatomie van angst

Voor de pauze vond nog een intermezzo plaats met vocal coach Harjo Pasveer. Hij nam de aanwezigen op humoristische wijze mee in het functioneren van je stem, wat er mis kan gaan en waar dat aan ligt. De anatomie van angst is voor de deelnemers aan deze interactieve workshop geen mysterie meer. Zij kregen tips over hoe je door middel van het manipuleren van o.a. spieren in je keel, tong en houding duidelijker en zelfverzekerder overkomt.

Aan de slag

Na de pauze konden de deelnemers kiezen uit twee workshops, of in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. In het vervolg op de workshop van Harjo Pasveer gingen de aanwezigen aan zichzelf werken. Voor ieder waren er tips hoe om te gaan met bijvoorbeeld een zachte of trillende stem en een uitstraling. De deelnemers ging aan de slag met het beheersen van zenuwen, stemgebruik, timing en ook lichaamstaal.

Centrale vraag voor de tweede workshop was: hoe houd jij je staande als griffier? De deelnemers verkenden eerst welke waarde voor hen cruciaal was en wat er met hen gebeurt als deze in het geding is. Een van de aanwezige griffiers zit in een situatie die hem voor diverse dilemma’s stelt en deze situatie mochten we als casus gebruiken. Met hulp van organisatie-opstellingen onderzocht de groep het speelveld. In behoorlijk korte tijd herkenden zij een aantal dynamieken die van invloed waren op de positie van de griffier en dus ook op zijn gevoel. Heel belangrijk was bijvoorbeeld het functioneren van de driehoek. Als het daar vast zit, kan je als griffier makkelijk alleen komen te staan. De deelnemers besloten de workshop met een aantal hartenkreten: zoek elkaar als griffiers op, doe op regelmatige basis aan intervisie, gun je zelf coaching als je in een complexe omgeving werkt en investeer in de driehoek.

Vervolg

De volgende Dag van de Gelderse griffier is op vrijdag 15 januari 2021. We zien jullie daar graag weer!
Wil je eerder meer weten over een bepaald onderwerp of zie je jouw raad worstelen met bepaalde vraagstukken? Wij kijken graag samen met jou naar de mogelijkheden voor een kennis- of netwerkbijeenkomst.

Heb jij behoefte aan een gesprek met een vertrouwenspersoon van de Vereniging van Griffiers? Of wil je er zelf een worden? Neem dan contact met hen op.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.