Banner
Algemeen Banner

Samen met de griffie van de provincie organiseerde we een aantal onderdelen van het inwerkprogramma voor Statenleden. Op woensdag 7 juni konden zij deelnemen aan de masterclass ‘Burgerparticipatie’ en een workshop over werken zonder voordelen. Een week later werden de Statenleden bijgepraat over de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Burgerparticipatie

Kristof Jacobs, associate professor politicologie Radboud Universiteit, gaf een uiteenzetting van verschillende vormen van burgerparticipatie met de bijbehorende sterktes en zwaktes. Hij vertelde dat inwoners meestal sceptisch het participatieproces ingaan, maar gedurende het proces vaak positiever worden. Als leerpunt gaf hij mee: “Het is belangrijk om inwoners serieus te nemen. Zeker in de communicatie achteraf. Daarin valt nog veel te verbeteren.” Vanuit de verschillende fracties kwamen veel vragen. Een van de Statenleden merkte op dat het beter is om beleid met draagvlak te creëren, dan draagvlak voor beleid. Kennis blijft het beste hangen als het direct in praktijk wordt toegepast. Dus volgde na een pauze een simulatie van burgerparticipatie onder leiding van Frans Vijlder, emeritis lector HAN, en zijn collega’s. Statenleden waanden zich even in provincie Mooiland, waar de mooiheid, biodiversiteit, en leefbaarheid op het spel staan. Hoe los je dat met elkaar op? De Statenleden kropen in de huid kropen van Mooilandse Statenleden, gedeputeerden, voorstanders, tegenstanders, experts en partners van de provincie, om in een informeel overleg met elkaar tot oplossingen te komen…

Ook geïnteresseerd in een masterclass burgerparticipatie? De Gelderland Academie organiseert op 8 november 2023 een masterclass ‘Burgerparticipatie’ bij Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn.

Werken zonder vooroordelen

Onder leiding van Roy van Nieuwenhuyzen van Vizier Oost gingen we interactief met elkaar aan de slag. Hoe komt het eigenlijk dat je vaak heel snel een oordeel klaar hebt? Met sprekende filmpjes en diverse voorbeelden werd al snel duidelijk dat er heel veel automatismen in ons brein zitten. Statenleden, fractievolgers en fractiemedewerkers werden geconfronteerd met hun eigen stereotype denkbeelden en ‘hokjes denken’. Vaak zijn de automatismen heel handig, maar soms zorgen ze voor vooroordelen, en die zorgen soms voor negatieve effecten. Roy liet ook zien hoe we die negatieve effecten uit de weg kunnen gaan: door het gesprek met elkaar aan te gaan en open te blijven staan voor anderen. De deelnemers konden hun nieuwe kennis direct op een aantal stellingen toepassen.

Wijziging WGR

Rob de Greef verzorgde een informatieve lezing over de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), waarbij voldoende ruimte was om vragen te stellen. Deze bijeenkomst was voor de Statenleden een beeldvormende bijeenkomst. Ze kregen meer inzicht in de verschillende mogelijkheden die de vernieuwing van de wet biedt.

Banner

Aimée Dekker

Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.