Banner
Algemeen Banner

Bereikbaarheid, duurzame landbouw, toekomstbestendig wonen en een aantrekkelijke leefomgeving; voor veel maatschappelijke opgaven hebben provincie, gemeenten en andere organisaties elkaar hard nodig. Hoe kunnen we in Gelderland nog beter samenwerken?

Gezamenlijk leerproces

Met het project ‘Partners van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur’ wil de provincie samen met de betrokken partners vijf Gelderse samenwerkingsprojecten tegen het licht houden. “Uiteindelijk zijn we één overheid. Door goed samen te werken, worden we een sterker en beter bestuur voor onze inwoners en bedrijven”, aldus gedeputeerde Algemeen Bestuur Jan Markink. In het onderzoek wordt gekeken naar de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, het samenspel en de inzet van instrumenten om gezamenlijk de doelen te bereiken. Onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen begeleiden het onderzoek, de evaluaties en zorgen voor een gezamenlijk leerproces.

Onafhankelijke begeleidingsgroep

Hoewel de provincie dit onderzoek initieert en faciliteert, heeft ze als deelnemer aan het onderzoek dezelfde positie als andere partners. Voor de inhoudelijke keuzes wordt onder leiding van Helmi Huijbregts een onafhankelijke begeleidingsgroep ingesteld. Die besluit welke projecten onderzocht worden, functioneert als klankbord voor de onderzoekers van de HAN en bewaakt de voortgang van het project.

De begeleidingscommissie besluit voor de zomer welke samenwerkingsprojecten onderzocht worden. Hiervoor hebben zij al geïnventariseerd welke casussen geschikt zijn voor dit onderzoek, maar suggesties zijn nog welkom. U kunt deze sturen naar de begeleidingsgroep Partners van Gelderland via partnersvan@gelderland.nl. Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij de begeleidingsgroep terecht.

Wanneer de onderzoekers hun keuze hebben gemaakt, zullen ze de partners benaderen om mee te werken aan het onderzoek. Markink: “Dit onderzoek slaagt net als veel andere projecten alleen als we samen meedoen. Ik wil daarom gemeenten oproepen om samen te leren hoe we een nog beter bestuur kunnen worden voor onze inwoners.”

Vervolg op eerder onderzoek

Het project ‘Partners in Gelderland’ is een vervolg op een eerder onderzoek dat de provincie liet doen naar haar eigen functioneren. In 2018 onderzocht een commissie, ook onder leiding van Helmi Huijbregts, de bestuurskracht van de provincie. Deze commissie voerde gesprekken met veel gemeenten en andere partners van de provincie over de onderlinge bestuurlijke omgang. Het eindrapport leverde drie strategische opgaven op: wederkerigheid, een opener bestuurscultuur en een breder repertoire in rollen en instrumenten.

Helmi Huijbregts: “Met ‘Partners van Gelderland’ onderzoeken we hoe de huidige samenwerking tussen provincie, gemeenten, waterschappen en andere partners verloopt. Welke vooruitgang is er bereikt en waar liggen kansen om de samenwerking in Gelderland verder te ontwikkelen?” Het rapport wordt begin 2022 door de begeleidingsgroep gepresenteerd.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.