Banner
Terugblik Banner

Op dinsdag 14 mei namen vijftien gemeenten en uitvoeringsorganisaties deel aan de bijeenkomst Samen sterk, georganiseerd door de Gelderland Academie en de Harderwijk Academie. Een inspirerende bijeenkomst, die zeker een vervolg krijgt!

Beginnen en doen

Tijdens de bijeenkomst gaf Charlotte Matthes van de Harderwijk Academie een boeiende presentatie over het opzetten en inrichten van een eigen academie. Ook de dilemma’s en vraagstukken die daarbij speelden, kwamen hierbij aan de orde.
Naar aanleiding van de presentatie kwam een mooie dialoog op gang over hoe je een academie kan neerzetten binnen de eigen organisatie. In veel organisaties leefden dezelfde vragen en probleemstellingen. Er was een grote behoefte om informatie uit te wisselen. Men was nieuwsgierig naar elkaars verhalen. De aanwezigen deelden eerlijk en openhartig hun ervaringen en hielpen elkaar met tips. Het advies van Charlotte: gewoon beginnen en doen, én zorg ervoor dat je commitment hebt van de mensen die erover gaan.

Generatieproeverij

Vervolgens bracht Emiel Neijenhuis van Koffie en Bubbels een leerzame en verhelderende presentatie over de verschillende generaties. Zijn ‘Generatieproeverij’ ging van start met een aantal prikkelende stellingen. Daarna ging Emiel in op de theorie over o.a. generatie x, y en z, maar ook over burn-out en bore-out. Vervolgens zaten de deelnemers per generatie bij elkaar en gaven zij een korte pitch over wat kenmerkend is voor hun generatie.

Vervolg

De deelnemers gaven aan dat ze het zeer op prijs zouden stellen om dit evenement halfjaarlijks te organiseren. Zo houden ze elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen in de eigen organisaties en kunnen ze elkaar waar nodig om hulp vragen. De Gelderland Academie onderzoekt of zij ter ondersteuning een digitaal platform kan inrichten. De deelnemende gemeentes vonden de bijeenkomst leerzaam, waardevol, inspirerend en verbindend. Ze kijken uit naar de volgende keer in Zevenaar.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.