Banner
Terugblik Banner

Als bestuursadviseur ben je de schakel tussen het bestuur en de organisatie. Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden kunnen verschillen per organisatie en domein of branche. Het is daarom fijn om met collega’s ervaringen uit te wisselen. Op 10 juni organiseerde de Gelderland Academie daarom samen met een van de deelnemende gemeenten (Maasdriel) een eerste netwerkbijeenkomst voor bestuursadviseurs in de regio Rivierenland. Eerder deze maand kregen zij al een brief van hun gemeentesecretarissen waarin zij dit initiatief aanmoedigden en hen een voorzetje gaven om elkaar wat beter te leren kennen.

Rol en positie van de bestuursadviseur

Na de voorstelronde gaan we aan de slag met het eerste inhoudelijke onderwerp. Jan Langelaar, adviseur openbaar bestuur en docent Bestuursacademie, gaat in op de rol/positie van de bestuursadviseur in de ambtelijke organisatie. Zo vertelt hij over het speelveld en de spelregels van gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Jan concludeert onder andere dat de rolverdeling tussen gemeenten en GR meer aandacht verdient. Ook stelt hij dat de GR’en teveel vrijheid krijgen of nemen, zowel in uitvoering als beleid. Als laatste concludeert hij dat raadsleden een GR teveel als externe partij ervaren, terwijl de gemeente eigenaar is van de GR. Aanbevelingen voor de bestuursadviseurs heeft Jan ook:

  • Stem adviezen en voorstellen meer op elkaar af.
  • Train wethouders en raadsleden.
  • Wees kritisch op uitvoeringen beleid.
  • Maak een aparte website waarin alle stukken van GR worden opgenomen.

Onderzoek in de eigen regio

Ruben Morshuis is masterstudent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Hij doet een onderzoeksstage bij de gemeente Maasdriel en bekijkt de sturing en controle door gemeenten in intergemeentelijke samenwerking. Hij heeft hiervoor vier gemeenschappelijke regelingen nader bestudeerd. Hoewel zijn onderzoek officieel nog loopt tot eind juni deelt hij al een aantal relevante bevindingen. Zo kun je zeggen dat gemiddeld genomen raadsleden vinden dat ze weinig invloed hebben op de mate van sturing bij GR’en. Ambtenaren en bestuurders herkennen dit probleem. Ook valt op dat er best veel wij-zij-denken bestaat tussen gemeenten en GR’en. Dat is jammer, want dat hoeft niet zo te zijn. De GR is immers een verlengstuk van de gemeente. Rubens belangrijkste aanbeveling is dat de gemeente meer ruimte moet krijgen om invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvorming in de GR. Door aan de voorkant procedures beter te regelen, kan je beter invloed uitoefenen. Hij wil aan de bestuursadviseurs meegeven dat het belangrijk is om samen te coördineren en af te stemmen over de manier waarop gemeenten kunnen sturen en controleren. Ruben biedt alle aanwezigen aan zijn afstudeeronderzoek met hen te delen als deze afgerond is.

Na beide presentaties gaan we nog kort met elkaar in gesprek en bespreken we een vervolg. In het najaar hopen we elkaar ‘in het echt’ te mogen ontmoeten en dan staan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op het programma. De gemeenten Culemborg en Zaltbommel bereiden deze bijeenkomst voor.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.