Banner
Terugblik Banner

In een interactieve sessie gingen Gelderse griffiers op 4 juni in gesprek over het reglement van orde. Wat is wenselijk om er in te zetten? En wat moet er vooral niet in?

Peter van der Geer van Debat.NL begon de sessie met een korte schets van de huidige situatie binnen de provincie Gelderland. Er is een grote variatie in reglement van ordes (RvO). Sommigen worden continue aangepast en anderen zijn al enige tijd hetzelfde. Wat echt telt is: is het RvO echt van de raad? Zij moeten zich bewust zijn van de spelregels, en het zien als hun spelregels. Peter gaf ook een aantal voorbeelden van buiten onze provincie: hoe doen andere gemeenten het? Zo maakt de gemeente Wijdemeren het document heel toegankelijk, zodat ook de inwoners het makkelijk kunnen vinden en begrijpen. De gemeente Grave heeft het hele RvO op 2,5 kantje beschreven.

Structuur of cultuur?

Vervolgens gingen we met elkaar in gesprek. Wat vinden de griffiers: is het tijdig aankondigen van moties en amendementen structuur of cultuur? En hoe zit dat met de begrenzing van de vergadertijd? Diverse griffiers deelden hun ervaringen: hoe doen zij het? De meeste griffiers zijn van mening dat het om cultuur gaat, maar dat je het met structuur kan ondersteunen.

Break-outsessie

In kleine groepjes bespraken we daarna digitalisering, fragmentering en polarisering. In het groepje van fragmentering gaven diverse griffiers aan heel veel fracties te hebben in de gemeente of provincie, maar ook binnen partijen lijkt soms fragmentering te ontstaan. Een tip was om voor verbinding te zorgen. Vraag bijvoorbeeld aan elkaar om te vertellen over je roots. Als je elkaar beter leert kennen en weet waar iemand vandaan komt, zorgt dit voor meer begrip. Een tip uit de groep was ook de training ‘Egostrippen’ (zie link onder dit bericht).

Handvatten

Met tips en een voorbeeld vanuit de gemeente Zoetermeer gaf Peter vervolgens handvatten om zelf aan de slag te gaan met het aanpassen van je RvO. Er was deze ochtend voldoende stof tot gesprek. Zoveel zelfs dat we niet toekwamen aan de tweede break-outsessie die gepland stond. De vragen die we daar in kleine groepjes met elkaar wilden bespreken, bespraken we daarom plenair. Peter gaf nog een laatste tip mee: verbeter eerst de praktijk, dan pas je RvO.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.