Banner
Terugblik Banner

Met ‘Raad voor 2022’ organiseren de Gelderland Academie en Kennispunt Lokale Politieke Partijen verschillende activiteiten om politieke partijen te helpen met de voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De training ‘Campagnestrategie’ op dinsdagavond 18 was daar een onderdeel van. Vanwege het grote aantal aanmeldingen werd de groep in tweeën gesplitst. Trainers Jacques Monasch en Anne Graumans namen ieder een groep van 21 deelnemers onder hun hoede voor een interessante avond.

Tijdens de training kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. De deelnemers kregen onder andere tips over hoe zij het doel van de campagne formuleren en wat ze kunnen doen met onderzoeken en analyses van vorige verkiezingsresultaten. Ze leerden de sterke en de zwakke punten van hun partij op een rij te zetten, doelgroepen te herkennen en te analyseren en een kernboodschap op te stellen.

In vier stappen

Het opstellen van een campagnestrategie bestaat uit vier stappen: Doel, onderzoek, strategie en boodschap.

Doel
Wat wil je bereiken? Zorg dat het concreet, meetbaar, haalbaar en inspirerend is. Als je bijvoorbeeld wil dat er meer oudere kiezers op je stemmen, betekent dat wat voor je onderzoek/analyse en strategie. Je maakt dan bijvoorbeeld flyers met een groter lettertype en campagne voeren op sociale media is dan van minder belang.

Onderzoek
Tijdens deze stap moet duidelijk worden wat er speelt in de verschillende kernen en waar je je op kan richten tijdens de campagne. Je kan hiervoor eigen activiteiten organiseren of je aansluiten bij activiteiten van derden. Het grootste deel van de deelnemers analyseert de resultaten van de voorgaande gemeenteraadsverkiezingen. Ook gebruiken sommige partijen polls om de meningen van burgers te peilen tijdens de gehele raadsperiode. Veel deelnemers vergaderen met de fractie op locatie, bijvoorbeeld in de sportclub. Dat gaat in deze COVID-tijd niet, een van de aanwezigen geeft aan nu te fietsen met bewoners.

Strategie
Zorg dat je weet wat de sterke en zwakke punten zijn van jouw partij. Je kunt bijvoorbeeld een SWOT-analyse doen. Denk vooral ook breed en buiten je politieke bubbel om kansen en bedreigingen te benoemen. Neem de kiezer als uitgangspunt, niet jezelf. Vorm hier een kernteam voor. Door het uitvoeren van een dergelijke analyse krijg je je blinde vlekken in beeld. Bepaal daarna je doelgroepen via een doelgroepenanalyse. Zo breng je jouw kiezer in kaart: waar liggen de behoeftes en hoe kan je erop inspelen. Maak daarna een profiel van je kiezer en hoe je deze gaat bereiken.

Boodschap
De boodschap van je campagne zijn de speerpunten waarop je je gaat profileren. Waar je herkenbaar op bent, dus een verlengde van je missie/bestaansrecht. Wat zijn je waarden en standpunten? Waarom doen we dit en hoe doen we dit? Belangrijks hierbij is de herkenbaarheid als partij. Het gaat ook om het gevoel ‘ik wil bij die partij horen’. Probeer je te onderscheiden van andere partijen. Als iedereen dezelfde standpunten heeft over zaken die spelen in de gemeente, ben je niet herkenbaar zonder een duidelijke boodschap.

Tips

  1. Focus je campagne. Richt je op waar je kiezers mee bezig zijn. Niet te breed. Valkuil: over zaken praten met kiezers die zij niet relevant vinden. Dat is oude koeien uit de sloot halen.
  2. Weet wie je kiezer is. Richt je op kiezer bij wie je wat te winnen hebt. Het is zonde om werk te maken van mensen die toch niet op je gaan stemmen. Of op mensen die al zeker weten dat ze dat wél gaan doen. Probeer vooral de twijfelende kiezers over de streep te halen om op jouw partij te stemmen.
  3. Wees niet te lang van stof. Probeer je boodschap zo kernachtig mogelijk te formuleren.
  4. Onderscheid je van andere partijen in je gemeente.
  5. Een verkiezingscampagne gaat over de toekomst: richt je daar dan ook op.

Hieronder vind je linkjes naar de verschillende modules van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen die genoemd zijn in de presentaties.

 

Tijdens de training van Anne Graumans kwam het boek van Laurens van Voorst over campagne voeren kort aan de orde. Het kan je helpen met het profiel van de kiezer. Op deze website vind je meer informatie over dat boekje en hoe je het kan bestellen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.