Banner
Terugblik Banner

Op maandagavond 3 februari werden de raadsleden van het Rijk van Nijmegen verwelkomd in het Vrijheidsmuseum te Groesbeek. Een prachtige locatie voor de tweede bijeenkomst in de reeks ‘Grip op samenwerking: Raden aan het stuur’.

Vrijheid

Voorafgaand aan de inhoudelijke bijeenkomst kregen de aanwezigen een rondleiding langs de highlights van het vernieuwde museum. Oorlog (en vooral de Tweede Wereldoorlog) en vrijheid worden vanuit verschillende perspectieven bekeken. Ook het bijzondere gebouw, een duurzame constructie die lijkt op een parachute, werd tijdens de rondleiding besproken. Directeur Wiel Lenders vertelde tijdens de opening over hoe de samenwerking binnen de regio rond de herdenking van 75 jaar vrijheid is ontstaan. Een mooi voorbeeld van hoe vanuit de samenleving ideeën tot stand komen. Vervolgens introduceerde avondvoorzitter Rona Vree (raadslid gemeente Berg en Dal) de plenaire spreker.

Gemeenschappelijke regelingen

Rob de Greef begon met een korte uitleg over wat gemeenschappelijke regelingen zijn. Wie legt verantwoording af aan wie? En hoe zit het met de legitimiteitsketen? Vervolgens ging hij dieper in op de rol van de gemeenteraad. Wat is het juiste moment om iets te vinden? Wanneer ben je eigenlijk gewoon te laat? Rob de Greef riep de aanwezige raadsleden op om gemeenschappelijke regelingen te stimuleren een oplegger te maken bij de kadernota. Hierin staan de belangrijkste zaken die het komend jaar veranderen, zodat raadsleden zich daarin kunnen verdiepen. Deze kan dan bij het jaarverslag van het jaar erna ook gebruikt worden om te kijken of de gewenste resultaten zijn bereikt. Daarnaast wees hij de aanwezigen op het voorstel van de aankomende wetswijziging, waarin gemeenschappelijke regelingen inspraak moeten regelen. Denk er goed over na op welk niveau je dat doet, en hoe je dan de participatie regelt.

Politieke keuzes

Als afsluiter gaf Rob de Greef aan dat bij besluitvorming niet alleen overwegingen van zakelijkheid en doelmatigheid een rol spelen. Ook moeten er bewust politieke keuzes worden gemaakt. Je kan als gemeente niet onbeperkt geld bijdrukken. Als het ene meer gaat kosten, heb je elders minder geld voor. Probeer de verschillende begrotingen als een geheel te bekijken en durf de gevraagde politieke keuzes te maken.

Raad in beraad

Na een korte pauze gingen de aanwezige raadsleden in deelsessies aan de slag met de methode Raad in beraad. In elke deelsessie werd één van vier gemeenschappelijke regelingen (ODRN, GGD, MGR en Veiligheidsregio) met behulp van een casus besproken. In groepen van tien tot twaalf personen ging men onder leiding van een griffier of raadsadviseur aan de slag. De avond werd afgesloten met een borrel in het museumcafé en wordt ongetwijfeld vervolgd.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.