Banner
Terugblik Banner

Op zaterdag 26 september organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVR) een webinar over het thema Ondermijning, speciaal voor de regio Noord-Veluwe.

Ondermijning, drugscriminaliteit en netwerkcorruptie

De NVR en de Gelderland Academie openden het webinar met een korte inleiding. Vervolgens ging Marjolein Meijners (RIEC) in haar presentatie in op het onderscheid tussen ondermijning en criminaliteit en hoe je ondermijning kunt herkennen. Daarnaast besteedde zij aandacht aan de verschillende verschijningsvormen van ondermijning, van drugscriminaliteit tot zorgfraude. Uiteraard kwam de vakantieparkenproblematiek ook aan de orde.

Na de pauze zagen de deelnemers een filmpje van Bureau Drugszaken. Hierin lag de nadruk op drugsproblematiek in het buitengebied. Er was aandacht voor speedlabs, crystal meth en de hennepteelt.

Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie aan Saxion Hogeschool sloot het webinar af. Zij ging specifiek in op netwerkcorruptie. Ze hield de toehoorders een spiegel voor over hoe netwerkcorruptie ook binnen het raadswerk een rol kan spelen. Willeke riep de aanwezigen op om niet meteen op je primaire reactie af te gaan. Kijk iedere keer kritisch naar de partners waar je mee samenwerkt en toets het verzoek, ook al werk je al jaren goed samen.

Heb jij, vanuit jouw werk als raadslid of bestuurder, behoefte aan meer kennis over het thema Ondermijning of een specifieke vraag over dit thema? Neem dan contact op met Freya van Os via freyavanos@vnggelderland.nl of via 06 – 37 44 44 75

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.