Banner
Terugblik Banner

Op woensdag 2 februari 2022 organiseerde de Gelderland Academie een tweede themasessie voor de griffierskring Veluwe. Ditmaal stonden de griffiers stil bij de positie van de raad in de wereld van de regionale samenwerking. Hoe kan je als griffier je raad helpen om positie in te nemen bij grote vraagstukken?

Praktische mogelijkheden

In de bijeenkomst legde begeleider Maarten Hageman (adviseur voor samenwerkingsvraagstukken) vooral de nadruk op praktische mogelijkheden. De veertien griffiers wisselden ervaringen uit en bespraken welke oplossingen al elders zijn uitgeprobeerd.

Niet alleen neemt het gemiddelde aantal samenwerkingen per gemeente toe (33 in 2020), maar ook de complexiteit van de samenwerking neemt toe. Er wordt steeds meer samengewerkt op interbestuurlijk niveau. Veel wetgeving is toegespitst op WGR-niveau, terwijl een merendeel van de samenwerking daar niet in plaatsvindt, maar in netwerken.

Rol van de griffier

De mogelijkheden om mee- en bij te sturen in samenwerkingsverbanden zijn beperkt en dat zal niet veranderen met de nieuwe wetgeving. Dit democratisch gat kan worden dichtgelopen, maar hoe? Welke mogelijkheden zijn er in de praktijk om meer grip te krijgen? De griffier speelt hierbij een belangrijke rol, zowel in de eigen gemeente als in de regio.

  • Zorg voor overzicht; bijvoorbeeld door in de Nota verbonden partijen ook aandacht te besteden aan de andere vormen van samenwerking in je gemeente.
  • Organiseer gesprek en uitwisseling, zowel tussen raden/gemeenten als binnen je eigen gemeente.
  • Prioriteer en selecteer, bijvoorbeeld op basis van maatschappelijke betekenis of financiële impact.
  • Adopteer een samenwerking; binnen je gemeente of op regionaal niveau in combinatie met de andere griffiers.
  • Organiseer een regionaal, gezamenlijk raadsinformatiesysteem.
  • Stem zienswijzen en moties regionaal op elkaar af.

Na afloop van de bijeenkomst hadden de griffiers uit de Veluwe genoeg stof om over na te denken en een volgende stap te zetten om hun raad in positie te brengen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.