Banner
Algemeen Banner

Volgens het Gelders Energie Akkoord is het de ambitie om in 2030 samen 55% minder CO2 uit te stoten. Hoe betrek je inwoners bij de overstap naar duurzame energie?

Praktijk en theorie in gesprek

Gerlach Velthoven is directeur en molenaar bij Burgerwindcoöperatie West-Betuwe (Betuwewind). Ook is hij oprichter en voormalig voorzitter van de coöperatieve vereniging 11Duurzaam, in 2020 opgegaan in Coöperatie Duurzaam West Betuwe. “Wat je ziet, is dat heel veel mensen pas betrokken zijn op het moment dat er iets verandert in hun directe omgeving. Dan denken ze ineens wat is hier aan de hand?”
Simone Haarbosch is milieusociologe en als postdoc verbonden aan de Radboud Universiteit en de Wageningen Universiteit. Ze onderzoekt de sociale aspecten van de energietransitie. “Als de urgentie hoog genoeg is, dan kunnen wij als maatschappij radicaal dingen anders doen en ook in een hele korte termijn, als we maar willen.”
In ‘Bellen met…’ geeft Jan van der Meer (oud-gedeputeerde provincie Gelderland) zijn mening over dit onderwerp.

Over deze podcastreeks

Complexe opgaven zijn maatschappelijke opgaven waar niet één oplossing voor is en die niet door één sector of organisatie op te lossen zijn. Het zijn processen waarbij je te maken hebt met verschillende betrokken partijen, vele belangen en wisselende omstandigheden. Wat vandaag de beste oplossing lijkt, kan morgen door veranderende omstandigheden weer anders zijn. Daardoor moet je je continue aanpassen aan je omgeving en zoeken naar wat op dat moment werkt. Hoe krijg je grip op dit soort grote vraagstukken? Hoe werk je daarin samen? En welke rol vervul je daarin als raadslid of wethouder? In deze podcastreeks geven we je inspiratie en handvatten. Professionals, politici en onderzoekers delen hun ervaringen uit de praktijk en zorgen voor wetenschappelijke inzichten. Daarmee kun je de lokale vraagstukken op de verschillende thema’s die op je bord liggen op- én aanpakken.

Om de twee weken verschijnt een nieuwe aflevering. Op 19 april verschijnt de volgende aflevering. Die gaat over woningnood.

Beluister de aflevering ‘Complexe opgaven: Ruimte voor beweging’

Vanaf 10 mei is de aflevering over klimaat te beluisteren en de laatste aflevering (omgevingsgericht werken) staat 24 mei online.

Presentatie: Inez Zondag
Redactie/productie: Gelderland Academie i.s.m. Radboud Academy
Montage en nabewerking: Heldenbureau

Banner

Aimée Dekker

Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.