Banner
Algemeen Banner

Complexe opgaven zijn maatschappelijke opgaven waar niet één oplossing voor is en die niet door één sector of organisatie op te lossen zijn. Het zijn processen waarbij je te maken hebt met verschillende betrokken partijen, vele belangen en wisselende omstandigheden. Wat vandaag de beste oplossing lijkt, kan morgen door veranderende omstandigheden weer anders zijn. Daardoor moet je je continue aanpassen aan je omgeving en zoeken naar wat op dat moment werkt. Hoe krijg je grip op dit soort grote vraagstukken? Hoe werk je daarin samen? En welke rol vervul je daarin als raadslid of wethouder?

In onze nieuwe podcastreeks ‘Complexe opgaven’ geven we je inspiratie en handvatten. Professionals, politici en onderzoekers delen hun ervaringen uit de praktijk en zorgen voor wetenschappelijke inzichten. Daarmee kun je de lokale vraagstukken op de verschillende thema’s die op je bord liggen op- én aanpakken. Om de twee weken verschijnt een nieuwe aflevering.

Complexe opgaven: Ruimte voor beweging

Ruim de helft van de Nederlanders beweegt niet genoeg. En dat heeft grote gezondheidsrisico’s tot gevolg. Hoe kunnen we door aanpassingen aan de openbare ruimte inwoners vaker laten bewegen en hun gezondheid versterken?

Sanne Cobussen is onderzoeker en docent bij de academie Sport en Bewegen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze schreef mee aan het boek ‘Sportbeleid in Nederland’. Sanne is één van de drijvende krachten achter de Living Lab Lingewaard, de gemeente waarin ze zelf ook woont. “We onderzochten daarin hoe we de leefbaarheid in de kleine kernen konden verbeteren door het sportaanbod te versterken. Dat aanbod moest natuurlijk passen bij de wensen en behoeften van de inwoners. En het moest bijdragen aan momenten waarbij mensen elkaar konden ontmoeten.”

(Meer weten over Living Labs: Magazine ‘Living Labs’: Samen innoveren in sport en bewegen’)

Bert Steenbergen is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als hoogleraar Sociale wetenschappen met een achtergrond in Bewegingswetenschappen. Hij onderzoekt zowel de fysieke als sociale leefomgeving.

In ‘Bellen met…’ geeft Marinka Mulder (wethouder Bewegen en Sport gemeente Renkum) haar mening over dit onderwerp.

Over de podcastreeks ‘Complexe opgaven’

Op 5 april verschijnt de volgende aflevering. Deze gaat over energietransitie.
De aflevering over woningnood verschijnt op 19 april. Vanaf 10 mei is de aflevering over klimaatadaptatie te beluisteren en de laatste aflevering (omgevingsgericht werken) staat 24 mei online.

Deze serie maken we in samenwerking met de Radboud Academy.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.