Banner
Algemeen Banner

Het Rijk wil met elke provincie afspraken maken over de inpassing van opgaven op het gebied van energie, wonen, bereikbaarheid, economie, landbouw en natuur. Hoe creëer je voldoende woningen, plaats je de nodige windmolens en behoud je het natuurlijk gebied? Om alle doelen volledig te realiseren, zou Gelderland eigenlijk 1,8 keer zo groot moeten zijn. Dus hoe breng je al deze opgaven met elkaar in verband? En wat is de rol van de Gelderse gemeenten?

Praktijk en theorie in gesprek

Omgevingsgericht werken heeft als doel alle verschillende belangen te verbinden en over vakgebieden heen te kijken. In de laatste aflevering van de podcastreeks ‘Complexe opgaven’ gaat Inez Zondag hierover in gesprek met Pauline Reijnen en Jan Herman de Baas.
Pauline is manager Gebiedsopgaven bij de provincie Gelderland. Ze is ook kwartiermaker voor omgevingsgericht werken. “Complexe opgaven willen beheersen is als het kneden van water. Het gaat eigenlijk niet.”
Jan Herman is gemeentesecretaris van Arnhem en schrijft ook over bestuurlijke vernieuwing. Dat heeft geleid tot het boek ‘Voorbij de eeuw van bureaucratie’. “Mijn formule is eigenlijk dat als je echt beseft dat je dit doet omdat je het als overheid niet alleen kan, dat je dan beseft dat je zelf een speler bent, dat je dan dus ook mag mee spelen.”
In ‘Bellen met…’ geeft burgemeester Patricia Hoytink – Roubos (gemeente Overbetuwe) haar visie op omgevingsgericht werken.

Over deze podcastreeks

Complexe opgaven zijn maatschappelijke opgaven waar niet één oplossing voor is en die niet door één sector of organisatie op te lossen zijn. Het zijn processen waarbij je te maken hebt met verschillende betrokken partijen, vele belangen en wisselende omstandigheden. Wat vandaag de beste oplossing lijkt, kan morgen door veranderende omstandigheden weer anders zijn. Daardoor moet je je continue aanpassen aan je omgeving en zoeken naar wat op dat moment werkt. Hoe krijg je grip op dit soort grote vraagstukken? Hoe werk je daarin samen? En welke rol vervul je daarin als raadslid of wethouder? In deze podcastreeks geven we je inspiratie en handvatten. Professionals, politici en onderzoekers delen hun ervaringen uit de praktijk en zorgen voor wetenschappelijke inzichten. Daarmee kun je de lokale vraagstukken op de verschillende thema’s die op je bord liggen op- én aanpakken.

Dit was de laatste aflevering uit deze reeks. De andere vier afleveringen zijn hier terug te vinden:
Beluister de aflevering ‘Complexe opgaven: Ruimte voor beweging’
Beluister de aflevering ‘Complexe opgaven: Energietransitie’
Beluister de aflevering ‘Complexe opgaven: Woningnood’
Beluister de aflevering ‘Complexe opgaven: Klimaat in landelijk gebied’

Presentatie: Inez Zondag
Redactie/productie: Gelderland Academie i.s.m. Radboud Academy
Montage en nabewerking: Heldenbureau

Banner

Aimée Dekker

Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.