Banner
Terugblik Banner

Op maandagavond 9 maart kwam ongeveer 80 raadsleden van de zes gemeenten uit Tweestromenland bijeen in het Kasteel van Wijchen. Zij leerden herkennen wat ondermijning is en hoe ondermijning in hun regio aangepakt kan worden. Vanuit het driehoeksoverleg organiseerden de burgemeesters, Politie Gelderland-Zuid en het Openbaar Ministerie deze bijeenkomst samen met de Gelderland Academie.

Infomeren en uitwisselen

De bijeenkomst ging van start met een inleiding van Officier van Justitie Sandra Wiarda en Politiechef district Gelderland-Zuid Aart Garssen. Beiden gingen in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van ondermijning in Tweestromenland. Er zijn per gemeente ondermijningsbeelden opgemaakt. Deze geven inzicht op de ondermijnende criminaliteit in een bepaald gebied. Op basis daarvan bekijkt de gezagsdriehoek welke acties wanneer opgepakt worden, zodat er een jaarplan voor de regio is.
Als raadslid moet je je bewust zijn van jouw bijdrage aan het grote geheel. Kan je als bestuurder of raadslid nee zeggen? Er is meer alertheid nodig om ondermijning gezamenlijk op te kunnen pakken. Als je denkt “het voelt niet goed”, dan klopt dat vaak. Neem dan contact op met de wijkagent.
Daarna konden de raadsleden en bezoek brengen aan een drugscontainer of deelnemen aan een workshop over ondermijnende activiteiten in het buitengebied of in de politieke geledingen.

Verweven boven- en onderwereld

Ondermijning ontstaat als door met criminele activiteiten verkregen geld wordt gebruikt in het dagelijks leven. Als raadslid kun je in aanraking komen met criminele activiteiten. Dit is alleen niet altijd even duidelijk en zichtbaar. Het is daarom belangrijk om raadsleden te informeren over ondermijning. Iedereen kent in zijn of haar gemeente wel voorbeelden van verdacht gedrag.
De weldoener bij de voetbalclub die plots een verbouwing mogelijk maakt… De kennis die grote bedragen alleen contact wil betalen… Het groepje hangjongeren dat niet meer voor overlast zorgt maar wel over dure merkkleding beschikt…
Wanneer boven- en onderwereld met elkaar verweven raken en het gevoel van veiligheid en leefbaarheid afneemt, spreken we van ondermijning.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.