Banner
Terugblik Banner

In januari kwam de leerkring Burgerparticipatie Rivierenland voor de tweede keer bij elkaar. Dit keer werd het onderwerp ‘uitdaagrecht’ (Right to Challenge) uitgelicht. In samenwerking met gastgemeente Culemborg en onder de kundige procesbegeleiding van Danielle Spierings van adviesbureau Spectrum is een mooi programma neergezet. De bijeenkomst werd in twee sessies verdeeld.

De uitdaging van uitdaagrecht

Op 14 januari gaf Kristel Jeuring, projectleider LSAbewoners, een presentatie over de uitdaging van het uitdaagrecht. Via het Right to Challenge kunnen inwoners hun gemeente uitdagen om gemeentelijke taken (en budget) over te nemen om hun buurt te verbeteren. Het uitdaagrecht is niet vastgelegd in de wet waardoor bewoners vaak nul op het rekest krijgen als zij een initiatief indienen. Veel gemeente weten namelijk niet hoe zij een Right to Challenge moeten aanpakken. Omdat een initiatief vaak uit verschillende onderdelen bestaat, zijn er intern meerdere collega’s betrokken. Ook de 21 aanwezige ambtenaren uit Rivierenland zien het juist daar vaak misgaan: er is geen of te weinig afstemming van de interne organisatie. De LSA is een voorstander van het uitdaagrecht net als het kabinet, want een sterke lokale democratie heeft namelijk inwoners die actief betrokken zijn bij hun leefomgeving!
Na een korte pauze gingen de groepjes uiteen in break-outsessies om te bespreken hoe het uitdaagrecht in hun gemeente is geregeld, of zij kansen zien en of ze er al mee te maken hebben gehad. De bijeenkomst werd afgesloten met de vraag of er verder nog toffe ideeën waren. Deze werden meegenomen naar deel 2 op 20 januari.

Doorbreken van denkpatronen

In de tweede sessie op 20 januari nam Mignon Copray (Spectrum) de 17 deelnemers mee in het proces van creatief denken: het doorbreken van vaste denkpatronen. Want als je in dezelfde cirkel blijft denken, dan krijg je altijd dezelfde oplossing.
Na een korte presentatie gingen de deelnemers in groepjes uiteen om aan een casus te werken. Stel je voor: je hebt één week om al het werk van de gemeente over te dragen aan de inwoners. Hoe zou je dit doen? Alle ideeën zijn welkom zijn, dus ook alle absurde. Na een korte brainstormsessie komt iedereen weer bij elkaar en worden de ideeën gedeeld. Denk daarbij aan een festivalmarkt waarin de werkzaamheden feestelijk worden verkocht en aan een bootcamp ‘hoe word ik ambtenaar’ voor inwoners.
In de break-outrooms gingen de deelnemers daarna aan de slag met casus 2: Hoe kunnen we zorgen voor een JA met Right to Challenge? Voor deze casus moesten zij het principe/tool ‘Forced to fit’ toepassen. Dit is dat je twee items gedwongen bij elkaar brengt. In ons geval werd gevraagd om je hobby te gebruiken om de vraag te beantwoorden. Een groep deelnemers had als hobby koken. Zij wilden voor het hele team een blindproeverij organiseren, waarbij de smaken in eerste instantie erg flauw zijn. De eters moeten daarom zelf steeds meer smaakmakers toevoegen. Zo maken zij een vergelijking met Right to Challenge. Want ook bij Right to Challenge heeft de gemeente zelf de smaakmakers in de hand!
Ter afsluiting kregen de deelnemers een toolbox ‘Creatief denken’, waarin alles zit wat je nodig hebt om creatief te denken.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.