Banner
Algemeen Banner

Participatie is een groot en veelomvattend begrip. Het is dan ook fijn om ervaringen te delen en op een interactieve manier samen te leren. In de regio Rivierenland is daarom een leerkring Participatie opgericht. De eerste ontmoetingen gaven genoeg inspiratie voor een vervolg!

Nieuw netwerk

Op woensdagmiddag 16 september kwam in het dorpshuis van Rhenoy, op 1,5 meter afstand, voor het eerst de leerkring Participatie Rivierenland fysiek bijeen. Tijdens een eerdere online ontmoeting hadden de ambtenaren burgerparticipatie aangegeven dit nieuwe netwerk graag fysiek te starten. Dat het begrip ‘participatie’ een groot en veelomvattend begrip is bleek al uit de verschillende functies van de dertien aanwezige ambtenaren. Zo waren er beleidsmakers, wijkregisseurs en coördinators kerngericht werken aanwezig vanuit zes verschillende gemeenten uit de regio Rivierenland.

Kerngericht werken

De middag werd geleid door Danielle Spierings en Bouke Scheerder van Spectrum. Tijdens een twee uur durend programma maakten de aanwezigen kennis met elkaar en werden er verwachtingen en doelen van de leerkring geformuleerd. Daarna volgde een stukje theorie over kerngericht werken verzorgd door gastgemeente West Betuwe. Conclusie van de middag was dat er nog wel uren door kon worden gepraat over dit onderwerp. De leerkring komt daarom voortaan ieder kwartaal samen om ervaringen te delen en op een interactieve manier samen te leren. Volgende keer richt de bijeenkomst zich op het ‘uitdaagrecht’.

Heb jij ook behoefte om met collega-ambtenaren uit buurgemeenten ervaringen te delen en samen te leren over jouw beleidsterrein in de vorm van een lerend netwerk? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken graag met je naar de mogelijkheden.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.