Banner
Terugblik Banner

Wateroverlast, droogte en extra doden door hitte. Het kwam allemaal aan bod tijdens de regionale bijeenkomst ‘Klimaatsverandering in onze regio, wat gaan we eraan doen?’ voor raadsleden die 4 februari plaatsvond op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Ruim zestig bestuurders en specialisten van gemeenten, waterschap, veiligheidsregio en GGD uit de regio Noord-Veluwe gingen in gesprek over een klimaatvriendelijke regio.

Informatiemarkt

De bijeenkomst ging van start met een informatiemarkt. Ambtenaren en deskundigen waren hier aanwezig om uitleg te geven over de gevolgen van de klimaatsveranderingen en welke maatregelen mogelijk zijn. Ook liet elke gemeente zien welke projecten bij hen spelen. Er zijn bijvoorbeeld veel initiatieven die ervoor zorgen dat regenwater beter de bodem in kan stromen, zoals het planten van extra bomen.

Gezamenlijk

De bijeenkomst werd daarna geopend door Bob Bergkamp, wethouder van de gemeente Oldebroek. Bergkamp benadrukte dat de veranderingen in het klimaat vragen om een gezamenlijke aanpak en creatieve oplossingen. Het uitwisselen van kennis en ervaringen is daarbij van groot belang. Daarom werkt de gemeente Oldebroek samen met de andere gemeenten in de regio. Er wordt nu een lijst opgesteld van maatregelen die de gevolgen van de klimaatsverandering moeten beperken. In het najaar wordt deze lijst besproken met de gemeenteraad. Het doel is om met alle overheden op de Veluwe eind 2020 het gezamenlijke maatregelenpakket vast te stellen.

Waterstromen

Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe gaf aan dat veel problemen worden veroorzaakt door te veel of juist te weinig water. Maar omdat de waterstromen op de Veluwe sterk met elkaar samenhangen, zijn deze problemen niet eenvoudig op te lossen. In de zomer van 2018 zijn pompen ingezet om water ‘de bult’ op te pompen. Maar als we niet opletten, verbranden we veel energie met het rondpompen van water, aldus Ter Maten. Dat is niet echt duurzaam.

Risico’s

Lex Groenewold (GGD Noord- en Oost-Gelderland) liet de resultaten zien van een onderzoek naar de hitte van 2019. De gemiddelde temperatuur in de slaapkamers liep op tot 28 graden met uitschieters naar 40 graden. Voor veel mensen was dit veel te warm. We moesten 400 extra doden betreuren. De oplossing ligt in het goed ventileren van woningen en het planten van bomen en struiken. Terecht werd opgemerkt dat dit niet makkelijker wordt als de tuinen van de nieuwbouwwoningen steeds kleiner worden.
Bruno Goddijn (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) voorziet een uitdagende toekomst voor de brandweer. Meer kelders die leeggepompt moeten worden na een hoosbui en meer natuurbranden door de droogte en hitte. Het is natuurlijk beter als we rampen voorkomen doordat we bewust zijn van de risico’s en zelfredzaam zijn. Een belangrijk oproep legde hij ook neer bij de gemeentebestuurders. Zorg dat de inrichting van je gebied slim in elkaar zit. Het omgevingsplan dat gemeente binnenkort gaan opstellen, is een belangrijk hulpmiddel om rampen te beperken.

Bewustwording is onvoldoende

De bijeenkomst werd afgesloten door Kirsten Ruitenberg, gedragspsycholoog bij Novimores. Zij kwam met leuke ideeën om te zorgen dat we ons allemaal gaan inzetten voor duurzaamheid. De eerste stappen in de regio zijn al gezet door samen met hoveniers en stratenmakers te bespreken hoe er meer groen kan komen in de straten en tuinen. Bob Bergkamp sloot de bijeenkomst af. Hij concludeerde dat er voor overheden een mooie uitdaging ligt om de benodigde acties van burgers en bedrijven echt op gang te krijgen.

Klimaatadaptatie Noord-Veluwe

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.