Banner
Algemeen Banner

In het Gelders klimaatplan staat dat in Gelderland in 2030 55% minder broeikasgassen uitgestoten moeten worden dan in 1990. Maar de uitvoering van het klimaatplan en de regionale energiestrategieën lopen achter op het schema. Hoe veranderen we sneller dan ons klimaat?

Praktijk en theorie in gesprek

Inez Zondag praat dit keer met Bertus Cornelissen en Noelle Aarts over klimaat, vooral in het landelijk gebied. Bertus is wethouder in Putten namens de ChristenUnie. In zijn portefeuille zit onder meer duurzaamheid, ruimtelijke ordening en bebouwde kom, volkshuisvesting en wonen, landschap en water. “Het systeem in Nederland werkt nu zo dat zon op land gewoon eenvoudiger te realiseren blijkt dan zon op dak. Dus ik denk dat we echt met elkaar moeten nadenken over hoe veranderen we het systeem. Want blijkbaar zijn er niet genoeg prikkels om het goede te doen.”
Noelle Aarts is professor socio-ecologische interacties aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek naar de betekenis van gesprekken bij complexe veranderingstrajecten en is deskundige op het gebied van conflict, onderhandeling, communicatie en dialoog. Noelle is o.a. betrokken bij het Living Lab Ooijpolder-Groesbeek.
In ‘Bellen met…’ geeft dijkgraaf Marijn Ornstein (Waterschap Vallei en Veluwe) haar mening over dit onderwerp.

Over deze podcastreeks

Complexe opgaven zijn maatschappelijke opgaven waar niet één oplossing voor is en die niet door één sector of organisatie op te lossen zijn. Het zijn processen waarbij je te maken hebt met verschillende betrokken partijen, vele belangen en wisselende omstandigheden. Wat vandaag de beste oplossing lijkt, kan morgen door veranderende omstandigheden weer anders zijn. Daardoor moet je je continue aanpassen aan je omgeving en zoeken naar wat op dat moment werkt. Hoe krijg je grip op dit soort grote vraagstukken? Hoe werk je daarin samen? En welke rol vervul je daarin als raadslid of wethouder? In deze podcastreeks geven we je inspiratie en handvatten. Professionals, politici en onderzoekers delen hun ervaringen uit de praktijk en zorgen voor wetenschappelijke inzichten. Daarmee kun je de lokale vraagstukken op de verschillende thema’s die op je bord liggen op- én aanpakken.

Op 24 mei verschijnt de volgende (en laatste) aflevering uit deze reeks. Die gaat over omgevingsgericht werken.

Beluister de aflevering ‘Complexe opgaven: Ruimte voor beweging’
Beluister de aflevering ‘Complexe opgaven: Energietransitie’
Beluister de aflevering ‘Complexe opgaven: Woningnood’

Presentatie: Inez Zondag
Redactie/productie: Gelderland Academie i.s.m. Radboud Academy
Montage en nabewerking: Heldenbureau

Banner

Aimée Dekker

Adviseur Leren & Ontwikkelen

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.