Banner
Terugblik Banner

Op woensdag 19 februari was er speciaal voor de Gelderse Statenleden en fractievolgers een korte bijeenkomst met twee interessante sprekers. Voor velen een eerste kennismaking met de Gelderland Academie.

Maatschappelijke netwerken

Na een hartelijk welkom van Corrie-Christine van der Woude (Statenlid én stuurgroeplid van de Gelderland Academie) ging de bijeenkomst van start. Dr. Martin Schulz is co-decaan van de NSOB en adjunct-directeur van NSOB Denktank. Hij nam ons mee in zijn verhaal over de positie van de Provinciale Staten. Ook ging hij in op de verplaatsing van het politieke naar maatschappelijke netwerken. Welke vaardigheden zijn daar voor nodig? Met behulp van enkele principes van politiek, zoals ‘politiek is bepalen wat politiek is’ en ‘democratische politiek heeft alleen zin als ook de ander gelijk kan hebben’ liet hij de aanwezigen nadenken over de eigen positie. Als individu, als partij, maar ook als Staten als geheel.

Right to Challenge

In het verlengde daarvan kwam Thijs Harmsen aan het woord. Hij is coördinator van het landelijk netwerk Right to Challenge en hij vertelde ons hoe dit uitdaagrecht er in de praktijk uit kan zien. Hij deed dit aan de hand van een voorbeeld uit Friesland: Natuer mei de Mienskip. Hij legde niet alleen uit hoe het uitdaagrecht werkt, maar aan de hand van het Friese project gaf hij ook tips. Hoe zou dit uitdaagrecht kunnen werken in Gelderland? Waar moet je dan aan denken? En wat is de rol van een Statenlid? Een concreet format kan hij ons niet meegeven, maar hij wijst erop dat het uitdaagrecht een kans is om samen met maatschappelijke organisaties te werken aan een mooiere provincie!

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.