Banner
Terugblik Banner

Op vrijdag 7 oktober organiseerden we in samenwerking met de Wethoudersvereniging en de Provincie Gelderland voor de eerste keer een bijeenkomst voor Gelderse wethouders. Elkaar beter kennen en informatie uitwisselen stonden deze bijeenkomst centraal.

Kennismaken

Na de lunch en een welkom van dagvoorzitter Erik van der Pol opende gedeputeerde Jan Markink de bijeenkomst. Hij gaf in zijn inleiding onder meer aan wat de provincie kan betekenen voor de wethouders. Vervolgens introduceerden de Wethoudersvereniging en VNG Gelderland zich. De boodschap van de provincie, de Wethoudersvereniging en de VNG Gelderland was unaniem en duidelijk: je staat er als wethouder niet alleen voor.

Verantwoordelijkheden

Onder leiding van dagvoorzitter Erik van der Pol gingen Klaartje Peters en Kees Zondag (wethouder gemeente Zaltbommel) en Ineke Knuiman (oud-wethouder Duiven) daarna in op de verschillende rollen van wethouders in gemeenschappelijke regelingen. Wie is verantwoordelijk voor besluitvorming? En wie moet er ter verantwoording worden geroepen? Hoe zit het met de loyaliteit naar enerzijds de raad en anderzijds de collega-wethouders in de GR? En wat is de rol van het eigen college? De (oud-)wethouders deelden hun ervaringen en gaven tips aan de aanwezigen. Zo is het belangrijk om het college en de raden goed op de hoogte te houden van de gemeenschappelijke regelingen en collega-regiowethouders goed te leren kennen, zodat je elkaar makkelijk kunt vinden. Ook werd het beluisteren van de podcastreeks van de Gelderland Academie over regionale samenwerking genoemd. De deelnemers deden actief mee en wisselden ervaringen met elkaar uit.

Deelsessies

Na de pauze gingen de deelnemers uiteen in verschillende sessies om kennis te maken met de gedeputeerden en een deel van hun portefeuilles. Er werd gesproken over verkeersveiligheid, leefbaarheid, ruimte, warmtetransitie/Gelders Warmte Infra Bedrijf, Nationaal Programma Landelijk Gebied en de herijking rol en begroting van de provincie. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. Een goed moment om nog even door te praten. Daarnaast was er tijdens de borrel de mogelijkheid om in gesprek te gaan over professionalisering met de Wethoudersvereniging.

Vervolg

De Gelderland Academie organiseert Gelderse en regionale wethoudersbijeenkomsten over verschillende portefeuilles. Geïnteresseerd in een bijeenkomst over een bepaald onderwerp? Mail jouw vraag en/of voorstel naar info@gelderlandacademie.nl.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.