Banner
Terugblik Banner

Maandag 18 november organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de griffierskring Rivierenland de tweede avond in de reeks Grip op Samenwerking ‘Je gaat er wel over’. Een vervolg op de bijeenkomst van 18 maart. De avond werd gecombineerd met de platformbijeenkomst AVRI. Voorafgaand aan de bijeenkomst konden de aanwezigen deelnemen aan een groepsinterview voor AVRI over het nieuwe afvalinzamelbeleid.

Zicht houden en invloed vergroten

Joyce Satijn, griffier van de gemeente West Maas en Waal, trapte de avond af namens de griffierskring Rivierenland. Ze gaf een kort verslag van wat er sinds 18 maart is opgepakt om de raadsleden meer grip op samenwerking in de regio te geven. Daarna gaf Dik Waasdorp, raadslid van de gemeente Neder-Betuwe, een presentatie over de methode Duisenberg. De methode is een instrument dat geschikt is om een cyclische analyse uit te voeren rond de begroting en het jaarverslag. Het helpt de raad o.a. om zicht te houden op de ontwikkeling van een beleidsopgave. Tiels raadslid Peter Elferink vertelde over zijn ervaringen als raadsrapporteur van een gemeenschappelijke regeling. Raadsrapporteurs volgen namens de raad nauwlettend het wel en wee van de gemeenschappelijke regelingen en zijn alert op beïnvloedingsmomenten van de raad. Zo kunnen zij de invloed van de raad bij een gemeenschappelijke regeling vergroten.

In gesprek

Vervolgens gingen de raadsleden met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen en vragen zoals: ‘wat zijn volgens u de voor- en nadelen van het werken met raadsrapporteurs?’ en ‘wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de Duisenberg-methode?’ Ook kwamen onderwerpen als de huidige werkwijze voor financiële stukken en het synchroniseren van de commissie- en raadsvergaderingen in de regio aan de orde. De avond werd afgesloten met een drankje. De opgehaalde informatie wordt door de griffiers verwerkt en teruggekoppeld naar de raadsleden.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.