Banner
Terugblik Banner

Op vrijdag 6 september organiseerde de Gelderland Academie een inspirerende werkconferentie voor lokale politici in de regio Rivierenland. Samen met de vertegenwoordigers van zeven gemeenten én Democratie in Actie gingen we op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe geven we onze inwoners meer invloed op de politieke besluitvorming?

Luisteren naar de samenleving

Om het thema van buiten naar binnen te verkennen, had de dagvoorzitter een drietal outsiders uitgenodigd. Zij namen deel aan verschillende projecten waarin inwoners meer zeggenschap kregen in de publieke zaak en gaven aan wat volgens hun de succes-, maar ook de faalfactoren waren. Of het nu om kunst in de openbare ruimte, loslaten bij burgerinitiatieven of samen energievraagstukken aanpakken ging, de boodschap was vooral dat de overheid beter moet luisteren naar wat er aan kennis, kunde en wilskracht bij de samenleving ligt. Alleen dan kunnen vraagstukken echt goed worden aangepakt.

Ideeën opdoen

In vijf deelsessies werden de aanwezigen vervolgens aan het denken gezet, geïnspireerd en/of aan gezet tot actie. In de workshops ‘De raad gaat naar buiten’ en ‘De Maaltijd van Zeist’ deelden de sprekers hun ervaringen met het in gesprek gaan met inwoners. In ‘Van debat naar dialoog’ oefenden de deelnemers om rond maatschappelijke vraagstukken mensen via een dialoog met elkaar te verbinden. Bij de workshop ‘Zeggenschap uit handen geven’ leerden de aanwezigen hoe je aan de slag kunt met een burgerbegroting, zodat inwoners zelf het geld kunnen verdelen. Hoe je de wereld van jongeren kunt verbinden met de wereld van het stadhuis ontdekten de deelnemers in ‘Wie de jeugd heeft’. In die sessie gingen zij echt in gesprek met middelbare scholieren. De mooie werkvormen leverden veel energie op. “Een inspirerende middag, die mooie kansen biedt om een vervolg aan te geven”, was één van de reacties.

Vervolgstappen

Na de deelsessies gingen de volksvertegenwoordigers met elkaar in gesprek om te kijken of men met een bepaald onderwerp in de eigen raad verder zou willen. Dit leverde een aantal concrete voornemens op, die Democratie in Actie samen met de Gelderland Academie zal begeleiden. Afgesproken is om bij de vertegenwoordigde gemeenten in de regio op bezoek te gaan om een mogelijke voortzetting te faciliteren en ondersteunen. Wordt vervolgd…

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.