Banner
Terugblik Banner

Op dinsdagavond 4 oktober organiseerde de Gelderland Academie in samenwerking met de griffierskring Rijk van Nijmegen een voorzitterstraining in het kader van het inwerkprogramma voor raadsleden. In twee groepen gingen de deelnemers aan de slag. Zo komen zij straks beter beslagen ten ijs als voorzitter van bijvoorbeeld een raadscommissie.

Vaardigheden verbeteren

In het stadhuis van Nijmegen werden de deelnemers welkom geheten. In twee parallelle sessies gingen ongeveer twintig raadsleden uit de regio samen aan de slag om hun voorzittersvaardigheden te verbeteren. Necker van Naem en het Nederlands Debatinstituut namen beiden een sessie voor hun rekening.

Blijven oefenen

Tijdens de sessies werd aandacht besteed aan het voorbereiden van een vergadering, het vergadermodel en het gedragsrepertoire van een voorzitter. Hoe zorg je ervoor dat je effectief vergadert? Welke vaardigheden zet je daarvoor in? En hoe ga je om met een debat wat uit de pas loopt? In beide sessies was veel ruimte voor de praktijk. Zo oefenden de deelnemers samen om de geleerde kennis in de praktijk te brengen. Ook de uitwisseling tussen raadsleden van verschillende gemeenten bleek erg waardevol voor iedereen.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.