Banner
Terugblik Banner

Op woensdagavond 7 september kwamen raadsleden uit regio Foodvalley bijeen in het gemeentehuis van Barneveld voor de laatste bijeenkomst van hun regionale inwerkprogramma. Onderwerp van de avond was ondermijning en bedreiging.

Integrale aanpak ondermijning

Na een welkom van griffier Iede Bakker (Barneveld) opende waarnemend burgemeester Luteijn de avond met een korte inleiding. Daarna het woord aan Iwan Drupsteen van RIEC Oost-Nederland met een korte introductie op het gebied van ondermijning. Want wat houdt ondermijning precies in? En wat doet het RIEC eigenlijk? Aan de orde kwamen verschillende aspecten van ondermijnende criminaliteit, zoals zorgfraude, synthetische drugs en mensenhandel. RIEC Oost-Nederland helpt overheidsdiensten en de maatschappij om criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. Dat begint op het lokale niveau. Het RIEC werkt daarbij samen met onder andere gemeenten, politie, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie om tot een goede integrale aanpak te komen. Ook keken we naar ondermijning in de regio Foodvalley. Vakantieparken zorgen bijvoorbeeld voor complexe ondermijningsproblematiek. Het verlenen van vergunningen (Wet Bibop) is een middel voor gemeenten om daarin te sturen.

De oorsprong van agressie

Vervolgens nam Caroline Koetsenruijter het woord over bedreiging en intimidatie. Zij deelt haar eigen ervaringen als ambtenaar met bedreiging en intimidatie. De deelnemers delen ook enkele voorbeelden van wat zij mee hebben gemaakt. Caroline vertelde dat Nederland Europees kampioen agressie is. Maar wat is precies agressie en hoe komt het dat wij zoveel agressie kennen? Volgens Caroline is een deel van het probleem dat onze samenleving erg geïndividualiseerd is. Er is minder sociale cohesie en daardoor is er minder empathie voor elkaar.

Meld elke vorm van agressie

Na een korte pauze is het tijd voor verdieping en interactie. Beide sprekers gaan in gesprek met de deelnemers over de eigen ervaringen, dilemma’s en voorbeelden uit de praktijk.
Ter afsluiting deelt Caroline het ABCD-model, een hulpmiddel van de Veilige Publieke Taak (VPT). Hierin wordt duidelijk gemaakt wanneer er sprake is van agressie. Als belangrijkste wil Caroline ons meegeven elke vorm van agressie (C of D-gedrag) te melden. Een raadslid kan hiervoor terecht bij zijn of haar burgemeester, griffier of gemeentesecretaris.

De Gelderland Academie is het kennis- en netwerkplatform van en voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren in Gelderland.